Høringssvar: Finans Danmark hilser European Green Deal velkommen

Publiceret 07-01-2020
Høringssvar

Finans Danmark støtter den nye Kommissions fokus på klima- og miljømæssige udfordringer, som er udtrykt i Kommissionens European Green Deal. Finans Danmarks medlemmer bidrager til den nødvendige omstilling af økonomien. Det sker blandt andet med udgangspunkt i anbefalinger fra starten af december fra Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans til, hvordan finanssektoren kan bidrage til en mere bæredygtig omstilling.

Finans Danmark kommenterer i høringssvaret en række konkrete områder i European Green Deal, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Rapportering: Der er behov for øget gennemsigtighed, standardisering og fælles indsamling af data om bæredygtighed under hensyntagen til proportionalitet.
  • Green Bonds: Vi støtter etableringen af en frivillig Green Bond Standard i EU-regi. Covered bonds, der helt eller delvist finansierer grønne aktiviteter, som lever op til taksonomien, bør kunne indgå i en grøn investerings-portefølje med den vægt, som de udgør af obligationens samlede finansiering.
  • Tilskudsordninger: Finans Danmark støtter udviklingen af tilskudsordninger, som kan øge boligejernes muligheder for og incitament til at energi-renovere deres bolig. Finans Danmark foreslår, at datagrundlaget for energimærker og energiforbrug forbedres. Det kan blandt andet være ved øget digitalisering og nemmere adgang til data. Energimærkningen bør også sammentænkes med ejendommens bæredygtighed baseret på en totaløkonomisk vurdering.
  • EU landbrugsstøtte: Mest muligt af EU-støtten til landbruget bør lægges i søjle 1, så søjle 1 udvides og kan bruges til flere eco-schemes, hvilket maksimalt vil fremme den enkelte landbrugers incitament og dermed den bæredygtige udvikling i landbruget.

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar vedr. European Green Deal

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde