Høring over udkast til bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Publiceret 26-05-2020
Høringssvar

Geodatastyrelsen har sendt udkast til ændringer af bekendtgørelse om matrikulære arbejder i høring, hvor der bl.a. foreslås en ophævelse af § 17, stk. 2, hvorefter Tinglysningsretten giver meddelelse om, at en matrikulær forandring kan tinglyses, inden der kan ske ejendomsberigtigelse af en hel samlet fast ejendom.

Finans Danmark ser imidlertid en usikkerhed og bekymring for omgåelse i de tilfælde, hvor der kan registreres ejendomsberigtigelse (hævd) for en samlet fast ejendom, selvom der er tinglyst pant i denne. For at undgå omgåelse og sikre panthavers rettigheder bør det fortsat forudsætte Tinglysningsrettens inddragelse, hvis der skal ske ejendomsberigtigelse af en hel samlet fast ejendom.

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde