Høring over lov om ændring af repatrieringsloven

Publiceret 30-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af repatrieringsloven (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering i tilfælde af alvorlig kriminalitet mv. begået efter repatriering).

Finans Danmark har ikke specifikke bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Vi vil dog fremhæve, at der med udbetalingen af repatrieringsydelser i praksis kan opstå udfordringer i forhold til efterlevelsen af andre regler, som den finansielle sektor er underlagt, herunder blandt andet Hvidvaskloven. Det er derfor ønskeligt, at regelgrundlaget for repatrieringsydelser behandler sammenspillet med de regler, der er gældende i relation til udbetalingen af ydelserne.  

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde