Høring over bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

Publiceret 06-08-2020
Høringssvar

Finans Danmark takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse.

Finans Danmark støtter bekendtgørelsen, som sætter de nærmere rammer for den automatiske mekanisme til indberetning af oplysninger. Den tekniske løsning – som sektoren har udviklet i samarbejde med myndighederne – rummer et stort potentiale i forhold til at understøtte myndighedernes arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

Vi har alene en enkelt specifik bemærkning til bekendtgørelsen, som følger af høringssvaret.

Høringssvar

Høringssvar over bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

Høring

Høringsbrev over bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde