Høring i EU-Specialudvalget for den finansielle sektor over EU-Kommissionens forslag til målrettede ændringer i CRR som følge af Covid-19-krisen

Publiceret 05-05-2020
Høringssvar

Finans Danmark støtter Kommissionens forslag til justeringer i kapitalkravsforordningen. Vi finder dog, at Kommissionens justeringer også bør omfatte en justering af de gældende regler for kapitaldækning af markedsrisiko med henblik på at imødegå en overdreven procyklikatitet i kapitalkravet, hvilket er aktualiseret af Covid-19-krisen. Endvidere finder vi, at der er brug for en justering af overgangsbestemmelsen for det nye minimumsfradrag i kapitalgrundlaget for misligholdte lån, således at det sikres, at bankerne ikke straffes kapitaldækningsmæssigt ved at understøtte kunder, der er omfattet af den gældende overgangsordning.

Endelig savner vi tiltag, der specifikt tager sigte på lempelser af de operationelle byrder for bankerne, der begrænser bankernes mulighed for at fokusere på de udfordringer, som Covid-19-krisen indebærer.

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Høring i EU-Specialudvalget for den finansielle sektor over EU-Kommissionens forslag til målrettede ændringer i CRR som følge af Covid-19-krisen

Høring

Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde