Finanssektoren har brug for særaftaler efter EU’s handelsaftale med Storbritannien

Publiceret 25-12-2020
Nyhed

EU og Storbritannien har indgået en handelsaftale gældende fra den 1. januar 2021. Aftalen dækker, som forventet, ikke finanssektoren. Fremover vil det derfor være nødvendigt at der gives særskilte tilladelser til samarbejde med Storbritannien på det finansielle område. Den første tilladelse er allerede givet på clearingerne. Det skaber ro, lyder det fra Finans Danmark.

Frihandelsaftalen sikrer blandt andet, at EU og Storbritannien kan handle sammen uden tariffer og kvoter på varer.

”Det er positivt, at vi med aftalen undgår et hårdt Brexit – og at der dermed er enighed om den fremtidige handel mellem EU og Storbritannien. Der vil dog ske ændringer i forhold til i dag, hvilket kan betyde, at vi kommer til at se mindre samhandel for virksomheder og borgere fremover. Og det vil få betydning for bankernes erhvervskunder. Tiden må vise omfanget,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Aftalen skal nu endeligt godkendes i EU og UK og Europa-Parlamentet inden den 28. februar 2021.

Clearing i UK midlertidigt sikret

En af de vigtige brikker i den internationale finansielle arbejdsdeling er, at en række processer, blandt andet clearinger af derivater, håndteres i London. For at det kan opretholdes, har EU-Kommission allerede udstedt en særtilladelse til det. Den kan indtil videre benyttes frem til juni 2022, indtil EU selv har etableret den nødvendige clearingfacilitet, som må forventes at ske gradvist.

”EU-Kommissionen har sikret, at man midlertidigt kan benytte tre clearingfaciliteter i London, så den internationale samhandel kan fortsætte. Det er godt – og helt afgørende. Der vil også være andre områder, hvor vi har brug for yderligere tilladelser, f.eks. i forhold til handel med derivater, samarbejde om hvidvask og om data. Det vil vi sammen med vores europæiske kolleger arbejde på for at få løst,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Finanssektoren ikke omfattet af handelsaftale

De særlige tilladelser, de såkaldte ækvivalensaftaler, er nødvendige da handelsaftalen ikke omfatter finansielle tjenesteydelser. Det betyder, at britiske banker og andre britiske aktører i den finansielle sektor som udgangspunkt ikke må drive virksomhed i EU. Tilsvarende er der behov for godkendelse fra de britiske myndigheder, hvis finansielle virksomheder fra EU ønsker at drive forretning i Storbritannien.

”Vi har nu en situation, hvor britiske banker, der ønsker at drive virksomhed i EU skal etablere sig i EU og have banklicens her. Fremtidigt samarbejde på andre dele af det finansielle område kræver derudover særskilte tilladelser. Umiddelbart medfører det ikke generelt store ændringer for vores banker, som primært driver deres forretning indenfor Danmark og Norden,” siger Ulrik Nødgaard og fortsætter:

”Men er man i tvivl om, hvad Brexit helt konkret betyder for en – f.eks. hvis man er erhvervskunde i Danmark med forretninger i Storbritannien eller helt almindelig bankkunde med lån i en bank herhjemme, men bosat i London – så skal man tage fat i sin bank,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Fakta:

  • Den finansielle sektor har ikke været en del af handelsaftalen fra starten, fordi finansielle tjenesteydelser ikke traditionelt er en del af en Frihandelsaftale, som typisk har fokus på varer og andre tjenesteydelser.
  • Ækvivalensaftaler indebærer, at EU-Kommissionen unilateralt godkender klart definerede britiske services eller serviceudbydere. Sådanne tilladelser er tidsbegrænsede og kan til enhver tid opsiges med 30 dages varsel.
  • EU-Kommissionen har også udstedt en midlertidig godkendelse vedrører clearing via den engelske værdipapircentral, da den også anvendes af Irland, som ikke har egen værdipapircentral. Irland skal derfor finde en anden værdipapircentral for håndtering af værdipapirer, og det har de seks måneder til, da ækvivalensaftalen gælder frem til den 31. juni 2021.

 

 

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde