Finansieringsforslag af nedslidningsreform vil svække samfundsøkonomien

Publiceret 18-08-2020
Nyhed

Regeringens forslag om, at lade finanssektoren betale for en ny nedslidningsreform udfordrer finanssektorens kerneopgave, er konkurrenceforvridende og helt forkert i en tid, hvor erhvervslivet er presset som følge af coronakrisen. Der er brug for en stærk finanssektor til at bære virksomhederne og samfundet gennem krisen.

Der skal tages hånd om samfundets udfordringer. Det støtter Finans Danmark. Men at lade én udvalgt branche betale for specifikke velfærdsreformer, som i tilfældet med tidlig tilbagetrækning, er uholdbart for hele samfundet.

”Vi plejer i Danmark ikke at skelne mellem, hvor meget af indtjeningen, man skal betale, afhængigt af om man laver maskiner eller lån. Det er et skråplan, at man – uden en snert af fagøkonomiske argumenter - udvælger særlige sektorer, der skal betale særlige reformer. Banker og realkreditinstitutter bidrager i forvejen med 10 milliarder årligt i skat og afgifter, som går direkte til velfærd. Vores bidrag er fordoblet på 10 år – og til gavn for hele samfundet”, siger Ulrik Nødgaard.

Samfundet har brug for en stærk finanssektor

Forslaget om, at finanssektoren skal betale for en tidligere pensionsalder for særligt nedslidte, kommer samtidig med, at landet er ramt af coronakrise. Det betyder, at landets virksomheder – hvor en række virksomheder er hårdt ramt økonomisk - har brug for en stærk finanssektor. Ikke en sektor med en svækket udlånsmuskel.

”En særskat vanskeliggør finanssektorens evne til at løfte sin samfundsopgave med at understøtte vækst og beskæftigelse. Finanssektoren løfter sin samfundsopgave – fx som nu under coronakrisen, hvor sektoren for alvor har løftet og understøttet tusindvis af virksomheder og familier med mange milliarder. Den indsats må ikke bremses”, siger Ulrik Nødgaard.

Samtidig er finanssektoren i forvejen under pres med negative renter og faldende indtjening.

”Finanssektoren har ikke en overnormal indtjening. Sammenlignet med C25-indekset og dermed en lang række andre danske virksomheder, ligger vi i den lave ende, når det kommer til indtjening og afkast. Der er derfor ikke noget økonomisk argument for en differentieret selskabsskat. Modellen er skidt for væksten i Danmark, der har brug for en robust finansiel sektor”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Så meget betaler banker og realkredit i skat

Bemærk at 2019 tal er ikke tilgængelige endnu samt at beløbene for betaling af lønsumsafgift for 2017 samt 2018 ikke er kendt men af forsigtighedshensyn fastholdt på 2016 niveau. Lønsumsafgiftssatsen er i perioden steget fra 13,6% til 14,5%.  

Camilla Thorning

Pressechef

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde