Finansiel forståelse øger investeringslysten

Publiceret 10-11-2020
Nyhed

Unge danskeres investeringsadfærd afhænger af familie-, bolig- og beskæftigelsesforhold. Men især den uddannelsesmæssige baggrund spiller en stor rolle, viser nye tal fra Finans Danmark.

Analysen, der tager afsæt i Finans Danmarks familietypemodel, viser, at lysten til at investere blandt unge danskere mellem 23 og 27 år i høj grad afhænger deres uddannelsesmæssige baggrund.

Det er især de højtuddannede i arbejde, der har en høj investeringstilbøjelighed. Blandt dem investerer mange forholdsvist seriøst med store beløb set i forhold til deres årsindkomst. Blandt unge højtuddannede i arbejde og med partner og ejerbolig er det ca. 25 pct., der investerer, og 11 pct. investerer forholdsvis seriøst. For tilsvarende familier med en lavere uddannelse (grund- og mellemniveau) er det kun 18 pct., der investerer, og blot 6 pct. investerer forholdsvis seriøst.

Investeringstendenserne blandt de højtuddannede synes til dels at hænge sammen med, at de også har de højeste indkomster og finansielle formuer. De høje investeringstilbøjeligheder går dog igen blandt de studerende, der ikke har så store formuer. Her er det op mod hver femte, der investerer i enten aktier eller fonde, og mange investerer forholdsvis seriøst. Noget tyder altså på, at lysten til at investere blandt højtuddannede ofte grundlægges i studieårene.

Sammenhængen mellem uddannelse og investeringstilbøjelighed kommer endnu klarere til udtryk blandt de højtuddannede lønmodtagere, når vi inddeler efter uddannelsesretning:

Blandt unge med en videregående økonomisk uddannelse er det 34 pct., der investerer. Blandt unge med en videregående matematisk uddannelse er det 28 pct., der investerer, mens andelen kun er 22 pct. blandt unge med øvrige videregående uddannelser.

”Om det er interessen for at investere, der gør, at man vælger en økonomisk uddannelse, eller om det er den økonomiske uddannelse, der stimulerer interessen for investeringsverdenen, er svært at afgøre. I virkelighedens verden er det nok en kombination. Men tallene viser entydigt, at viden om finansielle forhold gør det mindre grænseoverskridende at begynde at investere”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi styrker investeringskulturen herhjemme, så flere ud over de økonomisk og matematisk-teknisk uddannede bliver mere fortrolige med det at investere. Finans Danmark forsøger gennem den årlige Pengeuge at afmystificere de vigtigste begreber inden for økonomi og investering for folkeskolens ældste klasser, og laver analyser, der oplyser om danskernes investeringskultur. Men der er behov for endnu mere for at øge den finansielle forståelse hos specielt de unge. Derfor støtter vi også op om andre gode initiativer som fx Dansk Aktionærforenings Investoruge”, siger Birgitte Søgaard Holm.

 

Læs hele analysen her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde