Finans Danmark og KL: Adgang til kontanter til udsatte borgere uden betalingskort

Publiceret 30-03-2020
Nyhed

For at begrænse smittespredning af corona-virus har bankerne lukket langt hovedparten af deres fysiske filialer. Det kan give udfordringer for udsatte borgere, som ikke har betalingskort. En løsning er klar, lyder det fra Finans Danmark og KL.

Borgere som har brug for kontanter, har mulighed for at hæve kontanter i kontantautomater med et betalingskort. Der er dog en mindre gruppe af udsatte borgere, fx hjemløse, som af forskellige årsager ikke har et betalingskort, og som derfor benytter kontanter. Disse udsatte borgere har i den nuværende situation derfor sværere ved at få adgang til kontanter. Det er en problemstilling, som kommunerne og bankerne er opmærksomme på, og der er iværksat tiltag, som skal afhjælpe dette midlertidige problem.

I Københavns Kommune, hvor problemet med udsatte borgeres manglende adgang til kontanter vurderes er være langt størst, er der etableret en ordning i et samarbejde med bankerne og Københavns Kommune. Den indebærer, at Københavns Kommune har etableret en mulighed for at få kontanter udleveret på en fysisk lokalitet i kommunen, sådan at den hjemløse sikres sine penge. Det er her aftalt, at den hjemløse hovedsagelig gennem sin kontaktperson eller gadeplansmedarbejderen bliver hjulpet til at få kontanter udleveret på den fysiske lokalitet.

For så vidt gælder den resterende del af landet kan det oplyses, at enkelte banker fortsat har åbne filialer. Borgere kan igennem telefonisk kontakt med sin bank få oplyst, hvilke muligheder, som er til rådighed. For info se en oversigt over bankerne og kontaktoplysninger.

Finans Danmark og KL er klar til at hjælpe de kommuner, der måtte opleve problemer med udsatte gruppers adgang til kontanter, så der med udgangspunkt i den lokale situation kan findes pragmatiske løsninger.

 

 

For yderligere kontakt:

Finans Danmark: Stine Luise Goll på telefon: 3016 1009

Kommunernes Landsforening: Ida Thuesen Nielsen på telefon: 3055 9205

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde