Et nyt værktøj til måling af CO2-aftryk er klar

Publiceret 28-10-2020
Nyhed

Finans Danmark har udviklet en model, som den finansielle sektors aktører kan bruge til at måle CO2-aftrykket af udlån og investeringer. Det giver også mulighed for at sætte mål for reduktioner i CO2-aftrykket i de kommende år. Næste skridt er sammen med erhvervslivet, relevante myndigheder og organisationer at videreudvikle modellen, så den også kan bruges af den enkelte virksomhed til at opgøre CO2-aftryk. Værktøjet vil dermed understøtte en bredt forankret grøn omstilling i Danmark.

Et grønnere Danmark kræver en omfattende indsats, hvor alle skal bidrage. Det gælder også den finansielle sektor, som spiller en nøglerolle i omstillingen til et bæredygtigt samfund i fremtiden. For at den finansielle sektor kan løfte sit ansvar effektivt, er det afgørende at have en velfungerende model til at udregne, hvor stort et CO2-aftryk sektoren er med til at finansiere gennem udlån og investeringer, så den enkelte bank eller kapitalforvalter kan reducere CO2-aftrykket af deres udlån og investeringer. Modellen kan samtidig understøtte dialogen med kunderne – borgere og virksomheder – om, hvordan de hver især kan gøre deres fodspor mere grønne.

”Danske banker og realkreditinstitutter finansierer allerede i dag grønne aktiviteter for 400 mia. kr., og det bidrag kan vokse til 700 mia. kr. frem mod 2030. Det er en vigtig samfundsopgave, som vi i finanssektoren tager på os. En fælles CO2-model er endnu et vigtigt skridt og bidrag til at styrke bæredygtig finans i Danmark,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Modellen kan anvendes, når bankerne låner ud til private kunder og erhvervslivet. Det kan fx være helt almindelige realkreditlån til køb af bolig eller banklån til køb af bil, samt finansiering til virksomheders høje ambitioner om en grøn omstilling af deres forretning.  Samtidig kan modellen også bruges til at opgøre CO2-aftryk på danskernes private investeringer i f.eks. investeringsfonde samt deres pensionsopsparing.

For at sikre en ensartet måling af CO2-aftrykket på danskernes opsparing på tværs af pensions- og investeringsprodukter produkter, har Forsikring & Pension været inddraget i den del af arbejdet.

”Det har en stor værdi, at et fælles værktøj kan anvendes på tværs af hele den finansielle sektor. Derfor er vi glade for at tage del i arbejdet. Vores medlemmer har opbygget stor erfaring med at inddrage klimabelastning og andre bæredygtighedsforhold i tilrettelæggelsen af deres investeringer. Pensionsbranchen arbejder allerede aktivt med at nedbringe investeringernes CO2-aftryk og investere i den grønne omstilling, hvilket branchens tilsagn fra 2019 om at øge de grønne investeringer med 350 mia. kr. frem mod 2030 viser,” siger Kent Damsgaard, administrerende direktør i Forsikring & Pension.

 

Fælles CO2-måler for alle brancher

Allerede før CO2-modellen for den finansielle sektor blev færdigudviklet, har den mødt stor interesse, og samtidig har mange af regeringens 13 klimapartnerskaber sat behovet for en ensartet måde at opgøre virksomhedernes CO2-aftryk på dagsordenen. Derfor har regeringen bedt finanssektorens klimapartnerskab med Finans Danmark om at stå i spidsen for et bredt samarbejde om at udvikle en fælles metode til at opgøre CO2-udledninger. Det kan virksomheden på den ene side bruge i sit eget arbejde med planer for at nedbringe sit CO2-aftryk, ligesom det kan indgå i virksomhedens dialog med den finansielle sektor.

Det arbejde sættes i gang nu, hvor det første skridt er at kortlægge eksisterende initiativer og reguleringsmæssige krav, identificere datamangler og komme med anbefalinger til, hvordan datagrundlaget styrkes og virksomhederne understøttes i at beregne deres CO2-udslip.

”Hver eneste dag holder kunderådgivere møder med borgere og virksomhedsejere om fremtiden og de drømme, de har. Med en fælles CO2-måler får vi et fælles sprog og dermed et vigtigt værktøj til at sikre en god dialog om grønnere valg – til gavn for den enkelte kunde og vores fælles klima og miljø. Derfor ser vi store gevinster ved det fælles arbejde, vi nu tager hul på, og i Finans Danmark glæder vi os til at stå i spidsen for samarbejdet,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Fakta:

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde