Endnu bedre information om danske investeringsfonde

Publiceret 28-02-2020
Nyhed

Investering Danmark åbner i dag op for en række nye muligheder på foreningens hjemmeside med investeringsfondsstatistikker. Forbedringerne vil gøre livet lettere for både den professionelle analytiker og den private investor.

På Investering Danmarks hjemmeside findes under overskriften Investeringsfondsstatistikker den mest omfattende samling af information om danske investeringsfonde. Hjemmesiden bruges flittigt, når for eksempel analytikere vil sammenligne fonde, eller når den private investor skal udvælge sig en passende fond at investere i.

Fra i dag åbnes der op for en række nye funktioner på hjemmesiden, der dels forbedrer brugervenligheden, dels giver nye muligheder for at vurdere og sammenligne danske investeringsfonde. Væsentlige forbedringer er bl.a.:

  • Nyt indgangsbillede med samtlige danske fonde opdelt efter, om de er børsnoterede eller unoterede. Samtidig introduceres en række nye filtre, der giver brugeren bedre mulighed for specifikt at udvælge de fonde, der skal undersøges nærmere, bl.a. om en fond er aktiv eller passiv eller om den har rådgivning med i prisen.
  • For alle afkast og nøgletal vil der nu blive beregnet og vist både simple og formuevægtede gennemsnit. Hidtil er kun de såkaldte medianværdier blevet vist.
  • Alle afkast- og omkostningstal kan nu også vises som årsafkast, hvor de hidtil er blevet vist som akkumulerede tal over hele den valgte investeringshorisont.
  • Der vil fremover være mulighed for at downloade de viste tal til regneark, så man som bruger kan arbejde videre med tallene efter eget behov.

For mere avancerede brugere af Investering Danmarks hjemmeside vil der også være nyskabelser i de statistikker, som vises på hjemmesiden i Excel. Her vil der fremover blive vist udvalgte tidsserier over afkastudviklingen for hovedkategorier af danske investeringsfonde.

Hvordan hjemmesiden bruges og hvordan de nye muligheder virker, er grundigt beskrevet på Investering Danmarks hjemmeside.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde