Efter melding fra Finanstilsynet: Banker og realkreditinstitutter får mulighed for at skrue op for hjælp til kunder

Publiceret 19-03-2020
Nyhed

Nye signaler fra Finanstilsynet vil styrke banker og realkreditinstitutters evne til at hjælpe private kunder og sunde virksomheder. Banker og realkreditinstitutter arbejder på højtryk for at rådgive og yde økonomisk støtte til dem, som er ramt af corona-epidemien.

Finanstilsynet har i dag meldt ud, at sunde kunder kan gives midlertidige lempelige vilkår, som følge af corona-epidemien, uden at det gør dem til dårlige kunder.

”Det er en glædelig udmelding fra tilsynet. Banker og realkreditinstitutter er lige nu fokuseret på, at få kunderne igennem krisen og afbøde konsekvenserne af corona-epidemien. Det kræver hurtig hjælp og indsats til de ramte. Det er en helt naturlig del af vores samfundsopgave at træde til, og vi er i fuld gang”, understreger adm. direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

I Finans Danmark kvitteres der for, at Finanstilsynet i udmeldingen udviser forståelse for, at der er behov for fleksibilitet, så banker og realkreditinstitutter ikke risikerer, at blive straffet for at hjælpe kunderne. Finanstilsynets udmelding forholder sig til praksis på kreditinstitutområdet og reguleringen af kreditinstitutternes likviditet. To områder, som Finans Danmark har været i løbende dialog med Finanstilsynets om siden krisen ramte.

”Der er brug for, at alle strækker sig for at nå de bedste løsninger til gavn for samfundet. At Finanstilsynet nu skaber klarhed, giver bankerne og realkreditinstitutter flere og bedre muligheder for at hjælpe, siger Ulrik Nødgaard, som dog også understreger, at med dybden af det økonomiske tilbageslag vil vi komme til at se virksomheder, som ikke kan reddes fx som følge af, at de allerede var sårbare i udgangssituationen.

Likviditetsbuffer

Finanstilsynet har derudover tilkendegivet, at de vil give mulighed for at institutter kan anmode om at bruge deres buffer i det såkaldte LCR-krav. Formålet med likviditetsbufferen er at ruste banker til at modstå kriser og på den måde have en stødpude, som kan bringes i spil i situationer som denne.

”Vi vil gerne kvittere for, at der gives mulighed for ved konkret anmodning til Finanstilsynet at bruge af bufferen. Det er også positivt, at der nu bliver en mulighed for at udnytte Nationalbankens låneordninger, uden at det går ud over opgørelsen af LCR-kravet. Disse initiativer giver et ekstra råderum for nuværende, siger Ulrik Nødgaard, som også peger på, at udviklingen på markederne kan gøre det relevant at kigge på yderligere initiativer på et senere tidspunkt.

Udover de nye muligheder, som Finanstilsynets udmelding giver, har Finanstilsynet også givet mulighed for at lempe en række administrative regler. Regeringen og Folketinget har ydermere varslet flere tiltag, herunder garantiordning, løntilskudsordning, frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer og omfattende hjælpepakker til erhvervslivet.

Banker og realkreditinstitutter er klar til at hjælpe kunderne - også i den mellemliggende periode indtil regeringens kompensationsordninger træder fuldt og endeligt i kraft.

Fakta

Alle institutter holder åbent for at kunne rådgive og hjælpe de enkelte kunder og erhvervsdrivende. Konkrete aftaler om fysiske møder skal aftales telefonisk med instituttet, da flere filialer ikke modtager kunder direkte fra gaden. Dette sker for at beskytte og begrænse smittefare for kunder og medarbejdere. Rådgivning og møder kan også foretages online.

Camilla Thorning

Pressechef

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde