Danskernes opsparing kan gøre en verden til forskel for klimaet

Publiceret 04-11-2020
Nyhed Blog

Sidste år bekendtgjorde den danske pensionsbranche, at de ville investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030. Nu melder danske kapitalforvaltere sig også på banen, med en målsætning om at investere danskernes midler grønt og nedsætte CO2-aftrykket. Det svarer til at fjerne 170.000 personbiler fra vejene.

Af Dan Jørgensen, klima -, energi - og forsyningsminister, Laila Mortensen, formand for Forsikring & Pension, Michael Rasmussen, formand for Finans Danmark.

Bragt i Politiken d. 4. november 2020.


En pensionsopsparing er en investering i fremtiden. Og fremtiden er grøn: På globalt plan skal investeringerne i vedvarende energi fordobles til 750 mia. USD årligt frem til 2030 for, at det er realistisk at nå Paris-aftalens 1,5 grader mål.

Over det sidste årti har vedvarende energikilder gennemgået en revolutionerende udvikling. Fra 2010 til 2019 er de globale priser på solenergi gennemsnitligt faldet med 82 %, landvindenergi med 39 % og havvindenergi med 29 %. Nogen steder er priserne faldet endnu mere radikalt: eksempelvis er prisen på havvind faldet md 65 % i samme periode. I dag er virkeligheden, at sol- og vindenergi er billigere end kulkraft i det meste af verden. Og det ventes, at priserne falder yderligere i de kommende år.

Det er vigtigt. For tiden er en helt afgørende faktor, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. For blot et år siden rejste Statsminister Mette Frederiksen til New York for at deltage i FNs Climate Action Summit og FNs Generalforsamling. FNs Generalsekretær, António Guterres, havde forinden møderne gjort det klart, at verdenslederne ikke blot skulle medbringe ”smukke taler”, men komme med ”konkrete planer”.
Med sig i attachetasken havde Statsministeren derfor en plan fra den danske pensionsbranche. En plan om at investere 350 mia. kr. i den globale grønne omstilling frem mod 2030. På baggrund af planen, har regeringen været med til at sætte gang i Climate Investment Coalition - et offentligt-privat samarbejde, der skal mobilisere flere private grønne investeringer frem mod FNs COP26 klimatopmøde.
Klimakamp i coronaens tid Blot tre måneder efter møderne i New York begyndte corona-epidemien at sprede sig over hele kloden. Internationale klimamøder og konferencer blev aflyst på stribe eller flyttede online - ja selv COP26 er blevet udskudt til 2021.

Og i øjeblikket raser coronakrisen med større kraft end nogensinde før. Men klimakrisen er ikke blevet mindre virkelig eller mindre katastrofal i mellemtiden. Det er fortsat et faktum, at hvis vi ikke reducerer vores globale drivhusgasudledninger markant, vil verden styre mod en dyb og uigenkaldelig klimakrise. Men vi kan endnu bremse klimaforandringerne og undgå, at dommedagsscenarierne bliver til virkelighed. Det kræver dog, at vi omstiller vores samfund. Ikke bare i Danmark – men i hele verden.

Herhjemme vil den grønne omstilling være den største samfundsændring siden efterkrigstiden. Men det er også en mulighed. For det giver os en enestående lejlighed til at skabe tusindvis af grønne arbejdspladser. Men omstillingen kræver, at alle er med til at bidrage; lige fra den enkelte borger til virksomheder, organisationer og det offentlige. Vi skal løfte i fællesskab og samarbejde på tværs af landegrænser, og på tværs af det offentlige og det private. Så vi sammen kan reducere vores klimaaftryk på kort sigt og lægge et solidt fundament for en klimaneutral fremtid.
Et bredt flertal i Folketinget har sat verdens mest ambitiøse mål om, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 70 pct. i 2030. Det finansielle klimapartnerskab har opgjort, at det kræver ekstra private investeringer på op imod 600 mia. kr. de kommende 10 år i den grønne omstilling herhjemme.

Den gode nyhed er, at bankerne og investorerne nærmest står i kø for at lægge milliarder af kroner i mere vedvarende energi, elektrificering af transport og opvarmning samt energieffektivisering i boliger og industri. Desuden er der også stor appetit på at investere i teknologier som fangst og opbevaring af CO2 og power-to-x (PtX). PtX er en teknologi, hvor man bruger grøn strøm til at producere hydrogen og metanol, der er afgørende for at gøre industrien, skibsfarten og luftfarten klimavenlig.

Den finansielle sektor er derfor en afgørende brik for at nå i mål med klimaambitionerne. For vi klarer det ikke uden private midler. Og her har vi brug for, at den finansielle sektor – banker, realkredit, pensionsselskaber, investeringsfonde, kapitalforvaltere mv – er med. Det handler både om hvad pensionsselskaberne investerer i på vegne af danskerne via deres pensionsselskab. Hvad den enkelte dansker selv kan være med til at træffe beslutning om, når de fx investerer i en investeringsfond. Eller når bankerne fx låner til og understøtter virksomheders eller privates boligrenoveringer.

Grønne investeringer i milliardklassen

Danmark er blandt verdens bedste til at skabe gode rammevilkår for den grønne omstilling, der kan tiltrække private investeringer fra store aktører som pensionskasser, banker og kapitalforvaltere. Derfor kigger mange andre lande mod Danmark for inspiration.
I sidste uge var der møde mellem de nordiske statsministre, hvor en række nordiske pensionsselskaber deltog. På mødet tilkendegav pensionsselskaber fra de øvrige nordiske lande, at de også vil fremsætte grønne investeringstilsagn frem mod COP26 i Glasgow. Det danske initiativ fra sidste år spreder sig derved nu til andre lande og endnu flere vil forhåbentlig følge inden COP26.
Nu tager vi endnu et vigtigt skridt for at mobilisere grønne investeringer i et samarbejde mellem regeringen og den finansielle sektor. Det sker på konferencen ”Climate Investment Summit”, der afholdes i København i disse dage.

Konferencen er organiseret af ”Climate Investment Coalition” Formålet med konferencen er at sætte fokus på, hvordan vi sikrer, at langt flere investeringer kanaliseres over i den grønne omstilling. Det vil vi gøre ved at fortælle om best practices for forretningsmodeller og om hvordan der skabes gode rammevilkår for grønne investeringer. Desuden vil vi indsamle så mange tilsagn som muligt til at støtte op om en grøn genstart, og endelig vil vi sikre, at der årligt følges op på, hvor langt man er nået.

Kapitalforvaltere forener sig

Nu er det ikke kun pensionskasser, som har mange penge at investere. Stadig flere danskere har sat deres sparepenge i en investeringsfond. I dag har over trekvart million danskere – eller ca. hver sjette borger over 18 år – investeret, hvad der samlet set svarer til 1.000 mia. kr. i en af de 864 investeringsfonde målrettet privatinvestorer. Hertil kommer de ca. 1.000 mia. kr. danskerne har i indestående i banken. Med potentielt op til 2.000 mia. kr. i ryggen kan de danske privatinvestorer spille en vigtig rolle i at gøre verden grønnere.
Tænk, hvis vi kunne hjælpes ad med at få de penge til at arbejde for den globale grønne omstilling. Vi er allerede langt. Flere kapitalforvaltere har lanceret grønne investeringsfonde – og de har klaret sig flot. Det kan altså betale sig at investere grønt – både for klimaet og for den enkelte kundes bundlinje.

Vi vil gøre investeringsporteføljerne grønnere og bidrage til, at bankerne kan rådgive kunderne, om hvordan deres investering kan bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Målet er at sænke CO2-aftrykket for investeringerne med 75 procent i 2030, sammenlignet med verdensaktieindekset i dag. Dette vil give en samlet reduktion på ca. 430.000 tons CO2 om året frem mod 2030. Det svarer til at fjerne 170.000 biler fra vejene, og det vil give Danmark den internationale grønne førertrøje, når det kommer til klimavenlig kapitalforvaltning.
Ved at indskyde penge i investeringsfonde kan danskerne få mulighed for at investere i firmaer der arbejder med bæredygtighed. Eller i firmaer, der arbejder for at blive bæredygtige. Det kan være alt fra velkendte danske selskaber som Vestas og Ørsted til selskaber fra fjernere egne. F.eks. et selskab som ”China Everbright Environment”, der arbejder med Kinas store udfordring med håndtering af de enorme mængder affald, som den kraftige kinesiske velstandsstigning producerer. På den måde kan de producere elektricitet, der dermed mindsker behovet for energi fra kulkraftværker. Eller det kunne være det britiske forsyningsselskab ”SSE”, som er ved at tredoble sin produktion af vedvarende energi fra vindmøller- og solcelleparker, samt en målsætning om at levere ladestationer til 10 mio. elbiler. Investeringsmulighederne er mange.

Pensioner kan finansiere game changere

Den danske pensionssektor spiller allerede i dag en meget vigtig rolle i den grønne omstilling. Danskernes pensionsopsparing udgør svimlende 2.900 mia. kr. Heraf er knap 180 mia. kr. grønne investeringer. Pensionsopsparingen placeres ofte i større infrastrukturprojekter som havvindmølleparker. Den danske pensionssektor har investeret ca. 20 mia. kr. i herhjemme og ca. 100 mia. kr. i alskens grønne, globale infrastrukturprojekter. Derudover har den danske pensionsbranche, som nævnt en målsætning om at øge de grønne investeringer med 350 mia. kr. frem mod 2030.
Men sammen med skadesforsikringsselskaberne kan pensionsselskaberne spille en endnu større rolle, end de gør i dag. Et pensionsselskab har allerede offentliggjort et mål for sin investeringsporteføljes samlede klimaaftryk for 2019, og resten af branchen ventes at følge efter i 2021. Selskaberne opfordres til at sætte mål for deres klimaaftryk og følge op på målene.
Danmark har en global førerposition i produktion, opstilling og finansiering af vindmølleparker over hele verden. Og det betyder, at når danske løsninger sælges ude i verden, så bidrager de med arbejdspladser og penge til velfærd herhjemme.

Den internationale, erhvervspolitiske og sociale dimension går dermed hånd i hånd. Danmark har især været førende inden for energieffektivitet, fjernvarme og vindenergi. Det næste grønne industrieventyr kunne meget vel skabes i Nordsøen, som har Europas største vindressourcer.
Folketinget har besluttet at etablere verdens første energiøer i Nordsøen og Østersøen. De vil kunne forsyne ikke bare Danmark, men store dele af Vesteuropa med grøn strøm i fremtiden. Men det kan også bruges til at producere grønne brændstoffer som metanol og hydrogen. For udover at være afgørende forudsætninger for løsningen af klimaudfordringen, har de potentialet til at skabe et nyt grønt eksporteventyr for Danmark.

Nye værktøjer til at indfri målsætningerne

En grundlæggende udfordring for de der vil investere i kampen mod klimaforandringer er noget så basalt som mangel på information. Hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen, er vi nødt til at skabe mere gennemsigtighed og skaffe mere detaljeret viden om konkrete udledninger for de enkelte virksomheder og brancher.
Vi har ikke alle værktøjerne endnu – men vi arbejder på at udvikle dem. Vi ved godt, at det ikke bliver nemt. Derfor har vi opfordret banker, pensionskasser og kapitalforvaltere til at gå i gang nu – også med de ”svære” ting. Så må vi blive klogere og dygtigere hen ad vejen.

Et af de redskaber, som bliver vigtigt i den grønne omstilling, er en fælles CO2-beregner - et værktøj, som kan måle CO2-aftryk. For hvis vi skal reducere CO2, er det vigtigt at vide, hvilke udledninger de enkelte virksomheder og brancher står med, og hvordan de kan reduceres gennem konkrete investeringer og nye produktionsmetoder. Det vil vi arbejde videre med i Grønt Erhvervsforum, der er en del af de klimapartnerskaber, som regeringen har indgået med de forskellige brancher. Og vi har sat Finans Danmark i spidsen for arbejdet.

I samme ånd skal endnu flere virksomheder og finansielle aktører blive bedre til at rapportere om, hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke deres forretning. Derfor har regeringen som led i sin globale klimastrategi besluttet at støtte et internationalt initiativ om klimarapportering, kaldet TCFD. Dermed ønsker regeringen at sende et signal - både til danske virksomheder og internationalt - om, at Danmark bakker om initiativets mål om at fremme klimarapportering blandt virksomheder. Netop fordi det også kan bidrage til at flytte investeringer fra sort til grønt.
Pengene ud og arbejde Hvordan er det gået med at indfri det mål, som Forsikring & Pension gav Statsministeren med til FNs klimatopmøde sidste år? Hvor langt er man nået ift. at investere 350 mia. kr. frem mod 2030? Det korte svar er, at det er gået langt bedre end forventet:

Alene på det første år er der investeret 50 mia. kr., hvilket er langt over hvad der var regnet med (det implicitte mål var på 32 mia. kr.). Og det i et år præget af den værste globale sundhedskrise i 100 år og med uro på de finansielle markeder.

Climate Investment Summit” konferencen, der afholdes i Danmark netop nu, er et vigtigt skridt på vejen, Men vi må ikke hvile på laurbærrene. For vi skal skabe globalt momentum frem mod COP26 gennem massiv mobilisering af grønne investeringer. Ved at dele de danske erfaringer viser vi, at investeringer i grøn omstilling er en god forretning for private investorer, og hvad regeringer kan gøre for at accelerere dem. Håbet er, at vi på COP26 har så mange private investorer med, at vejen mod opfyldelsen af Paris-aftalen både bliver kortere og mindre kringlet.

Kun gennem et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor om løsninger og finansiering, kan vi opnå den globale grønne omstilling, som er helt afgørende for et bæredygtigt samfund og for klodens fremtid

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde