Danskernes milliardinvesteringer skal gøre verden mere grøn i 2030

Publiceret 03-11-2020
Nyhed

Investering Danmark giver i dag på vegne af sine medlemmer som den første investeringsbranche i verden tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danskernes private investeringer. Samtidig lanceres et nyt sæt brancheanbefalinger, som sætter en høj barre for bæredygtighed i branchen. Det sker på konferencen ’Climate Investment Summit’, som afholdes af regeringen i samarbejde med blandt andre Investering Danmark og Finans Danmark.

Klimakrisen er global. Derfor er det en fælles opgave at sikre Danmarks position som en grøn stormagt, så verden kan være mere grøn i 2030. De nye tilsagn fra Investering Danmark vil give Danmark en førertrøje, når det kommer til bæredygtig kapitalforvaltning.

”Det er en fælles opgave, at vi når i mål med regeringens ambition om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Derfor giver vi i dag som den første investeringsbranche i verden tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danskernes private investeringer, så deres CO2-aftryk i 2030 er 75 pct. mindre end CO2-aftrykket for verdensaktieindekset i dag,” siger Peter Kjærgaard, formand for Investering Danmark, som hører under Finans Danmark.

Den nye målsætning vil give en samlet reduktion på ca. 430.000 tons CO2 om året frem mod 2030. Det svarer til at fjerne 170.000 biler fra vejene. CO2-reduktionsmålet lanceres på det årlige topmøde ’Climate Investment Summit’ i dag, arrangeret af Climate Investment Coalition, med blandt andet regeringen og den finansielle sektor som partnere.

”Vi ønsker som sektor at tage ansvar for, at danskerne træffer grønne valg – også når vi taler investeringer. I sidste ende vil det være danskernes beslutning, hvad de investerer i, men vi tror på, at vi i fællesskab kan nå målet ved at stille produkter til rådighed, der bidrager til den grønne omstilling, og ved at rådgive den enkelte kunde om mulighederne for at lade deres penge arbejde til gavn for det samfund, de er en del af, gennem deres investeringer,” siger Peter Kjærgaard, formand for Investering Danmark.

Hver sjette dansker investerer i investeringsfonde

I dag har ca. 774.000 danskere – som svarer til ca. hver sjette dansker over 18 år – investeret via en investeringsfond, samlet set for over 1.000 mia. kr. Og dét beløb vokser år for år. Samtidig har danskerne knap 1.000 mia. kr. stående på indlånskonti, som også har potentiale til at kunne blive investeret.

”Danskernes investeringer skal ud at arbejde for den globale grønne og bæredygtige omstilling via danske investeringsfonde. Vi har som branche allerede mange års erfaring med at tænke klima og bæredygtighed ind i de investeringer, vi gør på vegne af kunderne, men vi ønsker at gå endnu længere. Flere kapitalforvaltere har lanceret investeringsfonde med særligt fokus på klima og bæredygtighed, som klarer sig godt også på afkastet. Det er ikke kun i kroner og øre, at der bliver leveret resultater – man kan også være med til at gøre en forskel. Det kræver alene, at man tænker over, hvad man sætter sine sparepenge i,” siger Peter Kjærgaard.

 

Nye brancheanbefalinger

For at lede investeringer i en endnu mere bæredygtig retning lancerer Investering Danmark samtidig et nyt sæt anbefalinger til branchen om, hvordan de bør tænke bæredygtighed ind i forretningen. Med anbefalingerne ønsker Investering Danmark at sende et klart signal om at sætte barren højt. Ikke alene på klima, men på bæredygtighed mere generelt.

Det gælder alt fra analyser af mulige investeringer til konkrete investeringsbeslutninger og til aktivt – som aktionærer i de selskaber, branchen investerer i – at præge selskaberne i en mere bæredygtig retning. Det skal også blive lettere for kunder at skelne og sammenligne, hvor bæredygtige de forskellige investeringer er. Med brancheanbefalingen opfordres medlemmerne til at rapportere på klima i henhold til principperne i de såkaldte TCFD- principper, som også regeringen for nylig har støttet. Konkret betyder det f.eks., at medlemmerne opfordres til at rapportere på de enkelte investeringsfondes CO2-aftryk.

”Vi har valgt at sætte barren højt med de nye anbefalinger, selv om vi godt ved, at det ikke bliver nemt. Derfor opfordrer vi med brancheanbefalingen vores medlemmer til at gå i gang – også med de svære ting. Og så må vi blive klogere og dygtigere hen ad vejen. Det vigtigste er at have det rette fokus, og det har vi,” siger Peter Kjærgaard.

Fakta:

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde