Danske investeringsfonde klarer sig flot i EU-sammenligning

Publiceret 09-06-2020
Nyhed

Både målt på afkast og omkostninger klarer danske investeringsfonde sig bedre sammenlignet med de øvrige europæiske fonde. Det viser den seneste analyse fra EU’s tilsynsmyndighed for investeringsfonde, ESMA, der årligt opgør afkast og omkostninger for samtlige europæiske investeringsfonde.

For aktiefondenes vedkommende viser ESMAs analyse, at danske investeringsfonde i perioden 2012-2018 gav et gennemsnitligt årligt afkast efter omkostninger på godt 10 pct. mod 8 pct. for alle europæiske fonde under ét. I perioden var de samlede løbende omkostninger 1,53 pct. for dansk-baserede fonde, mens det europæiske gennemsnit udgjorde 1,63 pct. For obligationsfonde gav både de danske og de europæiske obligationsfonde et nettoafkast på ca. 3,2 pct. i perioden. Omkostningerne i de danske obligationsfonde udgjorde kun 0,8 pct. mod et gennemsnit for alle EU-fonde på 1,1 pct.   

Statistikken er interessant, fordi den omfatter alle europæiske fonde og har de lange briller på, når afkast og omkostninger gøres op. Over de seneste 7 år har danske fonde i almindelighed klaret sig flot og over det europæiske gennemsnit, både for afkast og omkostninger”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark. 

Blandede fonde, der investerer i både aktier og obligationer, bliver stadig mere populære på europæisk plan og udgør nu den næststørste fondskategori målt på markedsværdien af aktiverne. Danske fonde har fra 2012 til 2018 givet et årligt afkast på 5,5 pct. mod knap 4 pct. hos de europæiske fonde. Der er her stor forskel i omkostningerne mellem de danske og andre europæiske fonde, idet de samlede, løbende omkostninger for danske fonde blot er 1,2 pct. mod knap 1,6 pct. i gennemsnit for europæiske fonde. 

”Statistikken stopper i 2018 og afspejler derfor ikke det gyldne år 2019 eller indeværende tumultariske år. Alligevel viser tallene, at med en passende lang tidshorisont og lidt tålmodighed giver det god mening at investere. Og danske fonde er i den sammenhæng et fint valg både med hensyn til afkast og omkostninger”, siger Birgitte Søgaard Holm.  

 

Læs ESMAs rapport her 

 

Fakta:  

ESMA er EU’s tilsynsmyndighed for investeringsfonde. ESMA er i den sammenhæng overordnet ansvarlig for EU’s indsats for investorbeskyttelse og tager løbende initiativ til ny regulering, der kan styrke investorernes tillid til de europæiske investeringsfonde. 

Esma udgiver rapporten: ”Performance and Costs of Retail Investment Products in the EU” en gang om året. Som følge af tekniske problemer hos ESMA’s eksterne dataleverandør indeholder rapporten i år ikke afkastopgørelser for perioden 2009-18 for danske fonde. For afkastsammenligninger for perioden 2008-17 henvises til sidste års rapport. 

Fondenes løbende omkostninger (Total Expense Ratio) omfatter alle omkostninger, som fondene afholder. For danske fonde indgår derfor også omkostninger til kvalitetsforbedrende services. Ved opgørelsen af afkast efter omkostninger tages der desuden højde for omkostninger ved emission og indløsning. 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde