Coronakrisen fjerner bankernes overskud

Publiceret 14-05-2020
Nyhed

De største danske bank- og realkreditkoncerner fik samlet set et underskud på 2,3 mia. kr. i årets første tre måneder mod et overskud på 6,3 mia. kr. samme periode sidste år. Underskuddet skyldes primært nedskrivninger på udlån som følge af coronakrisen. Det viser en ny beregning fra Finans Danmark på baggrund af bankernes seneste regnskaber.

Regnskaberne for 1. kvartal 2020 for Danmarks syv største danske bank- og realkreditkoncerner (de såkaldte SIFI’er) viser, at de senere års overskud i sektoren nu er forsvundet.

”De senere års overskud i sektoren er nu vendt til et samlet underskud. Det er først og fremmest nedskrivninger på udlån som en direkte følge af coronakrisen, der er hovedårsagen til denne ændring i bank- og realkreditkoncernernes resultater. Nedskrivningerne på udlån var 0,8 mia. kr. i 1. kvartal i 2019, men er i 2020 vokset til 7 mia. kr. – det er ganske markant”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Nedskrivningerne afspejler indtil videre i høj grad fremadskuende makroøkonomiske betragtninger og ledelsesmæssige skøn og kun i mindre grad konstaterede tab på udlån. Nedskrivningerne afspejler altså bankernes forventninger til tab i de kommende måneder som følge af coronaepidemiens negative påvirkning på økonomien og de danske virksomheder i de kommende måneder.

Ulrik Nødgaard understreger, at underskuddet ikke ændrer på, at bankerne er velkapitaliserede, og de står klar til at understøtte sunde danske virksomheder og husholdninger under coronakrisen:

”De danske banker og realkreditinstitutter har til sammen opbygget egenkapital på 400 mia. kr. og står dermed godt rustet til at modstå de udfordringer, som coronakrisen vil påføre dansk økonomi. Det stærke udgangspunkt er en del af fundamentet for bankernes hjælp til virksomhederne. Tal for fem af de største danske banker viser, at de har bevilget kredit eller anden hjælp for i alt 80 mia. kr. til flere end 6.000 virksomheder, så de kan komme godt gennem coronakrisen. Men det er klart, at hvis krisen trækker ud, og faldet i den økonomiske aktivitet bliver dyb og langvarig, så kommer vi til at se yderligere nedskrivninger og tab”.

Regnskabsanalysen omfatter de systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark (SIFI’erne) på koncernniveau. Det er de følgende syv bank- og realkreditkoncerner:

 

  •         Danske Bank (koncernen Danske Bank omfatter også pension og forsikring)
  •         Nykredit
  •         Nordea Kredit Realkredit
  •         Jyske Bank
  •         Sydbank
  •         DLR Kredit
  •         Spar Nord Bank  

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde