Besvarelse af høring om ny ledelsesbekendtgørelse

Publiceret 14-09-2020
Høringssvar

Finanstilsynet opfordres til at undgå overimplementering

Danske pengeinstitutter har ikke formidlede realkreditudlån på egne bøger, hvilket typisk medfører, at pengeinstitutterne har relativt højere andele af nødlidende lån (NPL-ratios), der kan resultere i skærpede krav til kreditstyringen. I høringssvaret opfordrer Finans Danmark Finanstilsynet til i håndhævelsen at tage hensyn til formidlede realkreditudlån ved vurdering af pengeinstitutternes fremtidige modstandsstyrke og evne til at generere nyudlån.

Endvidere opfordrer vi Finanstilsynet til at undgå overimplementering, udskyde ikrafttrædelsen af den nye ledelsesbekendtgørelse og undlade implementering af EBA guideline om ”loan origination and monitoring”, der først har senere ikrafttrædelse og i øvrigt fortsat diskuteres på europæisk plan.

Martin Thygesen

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl.

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde