Besvarelse af EU Kommissionens høring om NFRD Review

Publiceret 11-06-2020
Høringssvar

Finans Danmark støtter ønske om styrket rapportering om bæredygtighed.

Finans Danmark giver i besvarelsen af EU-Kommissionens spørgeskema udtryk for klar opbakning til ønsket om bedre ikke-finansielle rapporteringer med henblik på at sikre større gennemsigtighed omkring bæredygtighed på tværs af sektorer.

Fokus ved reviewet bør efter vores opfattelse være på at sikre sammenhæng imellem de krav, der stilles til virksomhederne i NFRD, og de krav, der stilles til den finansielle sektor i taksonomi- og disclosureforordninger, så der kan der fæstnes lid til rapporteringerne om virksomhedernes bæredygtige aktiviteter og investeringer, hvilket er afgørende for at sikre den nødvendige fremdrift af den grønne omstilling af økonomien.

Kontaktpersoner: Martin Thygesen (samlet), Anne Reinhold (finansiering) og Ulrik Løgtholdt Poulsen (investering)

Martin Thygesen

Kontorchef

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Høringssvar

Besvarelse af EU Kommissionens høring om NFRD Review

Høring

Public consultation on the review of the non-financial reporting directive

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde