Bedre adgang til data skal gøre det lettere at være bankkunde

Publiceret 24-09-2020
Nyhed

Forbedrede rammer for bredere datadeling mellem virksomheder skal give bedre produkter og rådgivningen af kunderne. Det vil give mulighed for mere skræddersyet og personlig betjening. Derfor ønsker EU-Kommissionen, at der skabes nye rammer for deling af data. Det er et ambitiøst initiativ, Kommissionen tager. Finans Danmark opfordrer til, at bedre dataadgang og stærkere datadeling ikke begrænses til den finansielle sektor, men opstilles som et generelt krav til både den offentlige og den private sektor.

I en ny digital strategi for den finansielle sektor foreslår EU Kommissionen blandt andet en ny lovgivning om åbne data.

Kommissionen kunne sagtens brede det endnu mere ud. Det vil kunne realisere væsentlige potentialer, hvis der i EU generelt var bedre adgang til deling af data mellem virksomheder og også bedre adgang til medlemslandenes offentlige data og registre. Det er en væsentlig barriere, at der i dag ikke findes en ensartet praksis og brug af standarder for det på tværs af EU.

”Det er nødvendige forudsætninger for både at give bedre mulighed for at betjene kunder på tværs af landegrænserne og for at stille alle aktører lige på tværs af landegrænser. Og det bør gælde for alle sektorer og ikke kun den finansielle sektor. Det er et afgørende skridt for en konkurrencedygtig EU-dataøkonomi, der vil gøre det muligt fortsat at have en stærk digital innovation og gøre det lettere at være både borger og forbruger i EU”, siger Ulrik Nødgaard.

Der bør derfor arbejdes for, at der etableres en fælleseuropæisk standardiseret og digital adgang til at hente data på tværs af alle sektorer. Data bør udstilles på en ensartet måde f.eks. ved at der udvikles standarder på området. Det vil gøre det muligt for alle - inklusiv fintech-virksomheder - at etablere nye forretningsmodeller, styrke innovationen og bidrage til vækst og udvikling i hele EU.

En lettere og mere homogen adgang til data vil samtidig bidrage til at gøre den europæiske banksektor endnu mere konkurrencedygtig.

”Det er afgørende, at der ikke opstår en asymmetri i datadelingen, hvor der stilles krav til nogle typer af virksomheder, mens andre har muligheder for at smyge sig udenom. Derfor er det også afgørende at have fokus på kravene til big tech-virksomhederne, som i dag har adgang til store mængder data”, siger Ulrik Nødgaard.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde