Bankernes overskud falder for tredje år i træk

Publiceret 15-09-2020
Nyhed Analyse

De største danske bank- og realkreditkoncerner fik samlet set et overskud på 5,7 mia. kr. i årets første halvår mod et overskud på 15,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Det er nu tredje år i træk, at indtjeningen i sektoren falder. Det viser Finans Danmarks gennemgang af halvårsregnskaberne 2020.

Regnskaberne for årets første halvår for de 19 største bank- og realkreditkoncerner viser, at overskuddet falder for tredje år i træk. Den økonomiske nedgang i kølvandet på coronakrisen betyder, at nedskrivningerne på udlån er steget til 9,3 mia. kr. i årets første halvår. Indtil nu afspejler de øgede nedskrivninger dog primært fremadskuende makroøkonomiske betragtninger og ledelsesmæssige skøn og kun i mindre grad konstaterede tab på udlån. Samtidig medførte coronakrisen uro på de finansielle markeder i foråret, som betyder, at bankernes indtægter på kursreguleringer faldt betydeligt.

”Bankernes indtjening er fortsat presset af negative renter, lav låneefterspørgsel og et udgiftspres, der bl.a. skyldes regulatoriske krav og indsatsen mod hvidvask. Dertil kommer, at nedskrivningerne på udlån er steget markant som følge af coronakrisen, og det forringer naturligvis resultatet yderligere”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

At bankernes overskud fortsat falder, er skidt nyt for investorerne. For bankernes overskud er afkast til aktionærerne. Og et overskud på 5,7 mia. i årets første seks måneder skal ses i forhold til, at investorernes indskudte egenkapital er på omtrent 400 mia. kr.

”Sektoren er presset. Men vores banker er fortsat stærke og velpolstrede. Det er godt og vil sikre, at de trods faldende indtjening fortsat kan yde den service, de skal til kunderne. Men det sætter også en streg under, at der på ingen måde er en overnormal indtjening i sektoren”, siger Ulrik Nødgaard.

Om analysen:

Analysen omfatter de 16 største bankkoncerner i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, Nykredit Realkredit koncernen, Nordea Kredit og koncernen DLR Kredit.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde