Advarsel til unge: Pas på, gælden ikke bliver langvarig

Publiceret 10-03-2020
Nyhed Analyse

Det kan være forbundet med store omkostninger for unge at ende i gældsproblemer – særligt når gældsproblemerne står på i mange år. Det viser rapporten ”Unge – gæld, forbrug og opsparing”, som Finans Danmark netop har offentliggjort.

Næsten hver sjette af alle danske unge ender i gældsproblemer, inden de er fyldt 27 år. For en tredjedel bliver problemerne langvarige og kommer til at forfølge den unge i over seks år.

For de unge med langvarige gældsproblemer, udgør SU-lån halvdelen af gælden, mens gæld til andre kreditselskaber – så som kviklånsselskaber – tegner sig for knap en fjerdedel. Desuden er knap halvdelen af de unges gæld registreret som misligholdt.   

”Antallet af unge, der havner i RKI som dårlige betalere, er faldet de seneste år. Men desværre kan vi i vores rapport i år konstatere, at dem, der var registreret i 2019, har noget større gæld end i tidligere år. Så for de unge, der ender i RKI, går det nu den forkerte vej”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Og jo længere de unge har problemer med gæld, jo større bliver den. For de unge, der har haft gældsproblemer i mere end seks år, er den gennemsnitlige gæld på ca.150.000 kroner. Oven i det kommer der årlige renter på i gennemsnit ca. 17.000 kroner, samt andre gældsomkostninger, rykkere og afdrag. Og det er udgifter for unge, som i årsindkomst efter skat i gennemsnit har ca. 142.000 kr.

”Gælden bliver stor og uoverkommelig. Og så sker der kun en ting: Den vokser. Det giver de unge problemer på mange områder i deres liv at slæbe rundt på en stor gæld. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, at hvis man har brug for at optage gæld tidligt i livet, når indtægten er beskeden, så skal man få den afviklet hurtigt igen”, siger Niels Arne Dam.

 

Fakta:

  •         I denne analyse er der set bort fra unge boligejere, hvis gæld er domineret af boliggæld.

Note: Gældsopgørelse fra 2018, samt data for gældsrestancer fra 2013 til 2018. Data inkluderer kun unge på 18-30 år uden prioritetsgæld (dvs. fx realkreditgæld).

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt data fra SKAT på alle unges gældsrestancer i perioden 2013-18.

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde