98 ud af 100 virksomheder har fået hjælp i banken

Publiceret 17-04-2020
Nyhed

Indberetninger fra fire af Danmarks største banker viser, at 98 procent af virksomhederne – store som små – der har henvendt sig til banken for at få hjælp under coronakrisen, er blevet imødekommet. De fire banker har samlet hjulpet 4700 virksomheder – heraf 4200 små og mellemstore virksomheder –med ca. 62 mia. kroner. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark.

Danmark lukkede ned i midten af marts som følge af coronavirussen. Siden da har 98 procent af de virksomheder, der har henvendt sig til banken for at få hjælp, fået det. Samlet har de fire banker, Finans Danmark har indhentet tal fra, hjulpet med 62 mia. kroner i ydelseshenstand, bevilliget overtræk og låne- og kreditforhøjelser.

”98 ud af 100 virksomheder får hjælp, når banken behandler deres sag – det er vi stolte af. Der er ingen tvivl om, at alle danske banker løser en vigtig samfundsopgave, som udføres af tusindvis af bankansatte, der lige nu arbejder hjemmefra i døgndrift for at finde løsninger til ramte kunder”, siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard, som understreger, at lån og kreditter skal gives på forsvarlig vis. Derfor vil der med udsigt til et af de største fald i BNP i nyere dansk historie desværre være virksomheder, som vil få et nej i banken. Det vil typisk være virksomheder, som stod svagt økonomisk, allerede inden epidemien brød ud.

Både store og små virksomheder får hjælp

Opgørelsen viser også, at bankernes indsats er bredt funderet og gælder både store, små og mellemstore virksomheder. I alt har 4700 virksomheder fået hjælp via de fire banker. De 4200 af dem er små og mellemstore virksomheder.

”Opgørelsen viser klart, at uanset virksomhedens størrelse, så arbejder bankerne benhårdt på at finde løsninger i milliardklassen for de sunde virksomheder, der er ramt af coronakrisen og eksempelvis mangler likviditet til at betale regninger og lønninger til de ansatte”, siger Ulrik Nødgaard.

Fra politisk hold har man introduceret garantiordninger, hvor bankerne mod betaling kan få statsgaranti for 70 procent af nye lån til de virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Ordningerne er dog først ved at blive rullet ud nu, og berører derfor kun en lille del af de lån, som indgår i denne opgørelse. Bankerne har således i krisens første uger ydet lån og anden bistand med egne midler og altså for egen risiko.

For yderligere information kontakt Finans Danmark på pressetelefon: 33701020

 

Fakta og baggrund:

Finans Danmark har indhentet oplysninger fra fire af de største banker i Danmark om, hvordan corona-relaterede henvendelser fra deres erhvervskunder er blevet håndteret. De indberettende banker er Danske Bank, Nordea, Nykredit og Spar Nord. For samlede banklån på det danske marked skønnes de fire bankers markedsandel at være omtrent 60 procent; for større erhvervskunder er den givetvis højere. Indberetningerne omfatter perioden medio marts til medio april.

Oplysningerne er behæftet med usikkerhed, bl.a. som følge af, at det i en række tilfælde er svært at fastslå, om et lånebehov afspejler forhold, der er forbundet med coronaepidemien. Denne skelnen bliver stadig sværere i takt med, at afledte effekter påvirker stadig større dele af økonomien. Nogle virksomheder har også meget tidligt polstret sig med ekstra adgang til likviditet, selv om de ikke har været ramt på deres omsætning – flere af disse sager er ikke omfattet af indberetningerne. Oplysningerne vedrører alene sager, der har været under egentlig behandling; henvendelser, der ikke har givet grundlag for en egentlig vurdering, eksempelvis sager hvor der har manglet dokumentation, er altså ikke omfattet. 

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde