6 anbefalinger til regeringen: FinTech-miljøet har brug for mere hjælp under corona-krisen

Publiceret 06-04-2020
Nyhed

Mange FinTech start-ups er hårdt ramt under corona-krisen, og de er ikke i tilstrækkelig grad dækket af de nugældende afbødeforanstaltninger. Derfor har Copenhagen FinTechs, Finansforbundets og Finans Danmark formuleret 6 anbefalinger til regeringen om, hvad der skal til for også at holde hånden under nogle af fremtidens vigtigste vækst- og beskæftigelseskometer.

De seks anbefalinger er formuleret på  baggrund af et virtuelt rundbordsmøde om corona-krisens konsekvenser for FinTech-miljø.

1. Finjustering og evt. udvidelse af den eksisterende ordning omkring kompensation til selvstændige erhvervsdrivende målrettet FinTech start-ups. En alternativ opgørelsesmetode kunne være at basere kompensationsgraden på baggrund af vækstvirksomhedernes budgetter og fremskrivninger indenfor en nærmere fastlagt og tidsbegrænset periode.

2. Udvikling af en revideret og mere fleksibel løntilskudsordning til FinTech start-up miljøet (og det bredere Tech-miljø). En model kan fx være at lade nøglemedarbejdere arbejde på deltid med løntilskud.

3. Etablering af en pulje med offentlige midler målrettet start-ups indenfor de nyudnævnte nationale styrkepositioner, herunder Finans og Fintech.

4. Ordningerne omkring business-angle-matching bør udvides, således der kommer mere og hurtigere risikovillig kapital i omløb via de engle, som stadig har kapacitet og som kan kvalificere kvaliteten af selskaberne, som hjælpes. Endvidere spiller Vækstfonden en helt afgørende rolle i forhold til at etablere nye venturefonds og mikrofonde både hurtigt nu under og efter krisen. Konkret bør der tilføres likviditet til Vækstfonden til at eksekvere disse initiativer.

5. Fremskydning af udbetaling af virksomhedernes tilgodehavende skattekreditter fra november til øjeblikkeligt (baseret på de reviderede regnskaber) for at tilføre likviditet til FinTech start-ups. 

6. De eksisterende bevillinger fra fx Innovationsfonden øges til at dække mellem 50-100 pct. af virksomhedernes projektomkostninger med bagudvirkende kraft dækkende for hele projektperioden.

 

Læs mere om centrale problemstillinger og løsningsforslag.

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde