Stærke forslag fra Konkurrencerådet

Publiceret 13-12-2019
Nyhed

Konkurrencerådet har i dag offentliggjort sin analyse af konkurrencen på pensionsområdet. Konkurrencerådet anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på, hvordan pengeinstitutterne kan bidrage til at forbedre konkurrencen på pensionsmarkedet. Fornuftigt, lyder det fra Finans Danmark, som ser pengeinstitutterne som vigtige for at sikre konkurrence til gavn for samfundet.

Pengeinstitutter kan øge konkurrencen

Konkurrencerådet anbefaler konkret, at der nedsættes en arbejdsgruppe:”Som skal se på, om det også skal være muligt at flytte ratepension og aldersopsparing til et pengeinstitut. Arbejdsgruppen kan derudover overveje, om pengeinstitutter skal have mulighed for at tilbyde et livrente-lignende pensionsprodukt uden forsikringselementet. Det kan i den forbindelse også overvejes, om grænserne for indbetalinger til rate og alderspension skal justeres med henblik på at styrke pengeinstitutternes mulighed for at konkurrere med pensionsselskaberne”.

”Anbefalingen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at øge loftet for rate - og alderspension og pengeinstitutternes udbud af pensionsprodukter, er afgørende for i fremtiden at sikre et balanceret og konkurrencepræget pensionsmarked. Vi håber derfor, at regeringen vil følge anbefalingen, og vi glæder os til at bidrage til arbejdet”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Loftet over b.la. ratepension har betydet, at pensionsindbetalingerne til den del af pensionssystemet, der varetages af pengeinstitutterne, er faldet fra 25 pct. til 5 pct. af de samlede pensionsindbetalinger.

Pengeinstitutter kan minimere restgruppen

Det er ikke kun konkurrencen, som pengeinstitutterne kan bidrage positivt til. Pengeinstitutterne vil også kunne bidrage til en yderligere reduktion af restgruppen af danskere, som ikke sparer tilstrækkeligt op til pension.

”Pengeinstitutterne vil ikke kun kunne være med til at sikre fleksibilitet og øget konkurrence - de vil også kunne reducere restgruppen, herunder selvstændige, hvilket er til gavn for hele samfundet. Anbefalingen om at nedsætte en arbejdsgruppe handler ikke blot om at øge konkurrencen på pensionsmarkedet, men også om at gøre et godt pensionssystem endnu bedre og sikre at den velfærdskontrakt, der er mellem offentlige og private pensioner, sker på et så sundt et grundlag som muligt”, siger Ulrik Nødgaard.

 

Læs Finans Danmarks høringssvar til Konkurrencerådets rapport her.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde