Opfølgning på høring om mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Publiceret 05-07-2019
Nyhed

Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen har afholdt en høring af mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked.

Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen vil gerne takke for de indkomne høringssvar. Generelt er der opbakning hos respondenterne til at arbejde videre med at indføre en ny referencerente baseret på de såkaldte O/N indlån i bankerne.

På baggrund af høringsprocessen har Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen besluttet at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at indføre en ny referencerente baseret på de såkaldte O/N indlån i bankerne.

Der arbejdes efter, at rammerne for den nye referencerente bliver som beskrevet i høringsdokumentet. I forhold til den videre proces igangsættes der i efteråret 2019 en testfase, hvor bankerne hver måned indberetter de data, der danner baggrund for den nye referencerente. Herefter testberegnes referencerenten, og data om renten offentliggøres på Finans Danmarks hjemmeside. Yderligere vil der i efteråret blive arbejdet med at analysere mulighederne for at supplere den nye referencerente med en rentekurve med længere løbetider.

I forhold til de eksisterende referencerenter, som Finans Danmark administrerer (CIBOR®, CITA, T/N og SWAP), er der igangsat en proces, hvor administrationen af disse overdrages til Danish Financial Benchmark Facility ApS (DFBF), der er et datterselskab af Global Rate Set Systems (GRSS), som er specialister i administration af benchmarks. I løbet af efteråret planlægger DFBF at indsende en ansøgning til Finanstilsynet med henblik på at få de eksisterende danske referencerenter godkendt under benchmarkforordningen således, at referencerenterne fortsat vil være tilgængelige og brugbare efter 1. januar 2020.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde