Nye regler giver yderligere stødpude i pengeinstitutternes nedskrivninger

Publiceret 05-07-2019
Analyse

Nye tal fra Finanstilsynet viser, at de danske pengeinstitutter i gruppe 1-3 samlet set har forøget de akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier med 4,0 mia. kr. til 49,7 mia. kr. ved overgangen til de nye og mere forsigtige IFRS 9 baserede nedskrivningsregler pr. 1. januar 2018.

Forøgelsen, der svarer til 9 %, skyldes alene overgangen til de nye IFRS 9 nedskrivningsregler og er ikke udtryk for en underliggende negativ udvikling i kreditkvaliteten af pengeinstitutternes udlån. I stedet er det udtryk for en yderligere stødpude.

De nye regler indebærer blandt andet, at der skal nedskrives på alle kunder og allerede i forbindelse med, at lånet ydes og ikke først, når en tabshændelse indtræffer.

I løbet af 2018 har gruppe 1-3 pengeinstitutterne kunnet konstatere en positiv udvikling i udlånenes kreditkvalitet, hvilket naturligt har medført en reduktion af de akkumulerede nedskrivninger med 2,6 mia. kr. til 47,1 mia. kr. Nedskrivningerne er dermed stadig 1,5 mia. kr. højere end de akkumulerede nedskrivningerne før overgangen til IFRS 9 - på trods af, at udlånenes kreditkvalitet er blevet bedre.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde