Nye og bedre skatteregler for investeringsfonde

Publiceret 24-01-2019
Nyhed

Folketinget har i dag vedtaget ændringer i beskatningen af investeringsfonde, som en del af erhvervspakken. De nye regler gør det mere attraktivt at investere i aktiebaserede investeringsselskaber og styrker danske kapitalforvalteres mulighed for at udbyde deres produkter på det internationale marked.

I finanssektorens brancheorganisation Finans Danmark tager man positivt imod de nye skatteregler, som medvirker til at skabe mere lige konkurrencevilkår mellem kapitalforvaltere, som udbyder danske investeringsfonde og udbydere af udenlandske investeringsfonde.

”Der er tale om et stort skridt i den rigtige retning, som vil blive til gavn for alle, der investerer i investeringsfonde. Det kan bidrage til at stimulere lysten til at investere til glæde for hele samfundet”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering og Opsparing i Finans Danmark og fortsætter,

”De nye regler gør det mere attraktivt for udenlandske investorer at investere i danske investeringsfonde og dermed at tiltrække kapital til de danske virksomheder og investeringsinstitutter. Reglerne giver samtidig danske investorer mulighed for en lempeligere beskatning af afkast ved investering i bl.a. udenlandske ETF’ere. En mulighed som sikrer danske investorer flere alternativer, når de skal sammensætte deres portefølje.”

Carsten Brink

Kommunikationschef

Fakta om de nye regler for beskatning af investering i investeringsfonde

  • Afkast fra investering i investeringsselskaber (f.eks. ETF’ere), der investerer 50 procent eller mere i aktier beskattes fra og med 2020 som aktieindkomst, hvis investeringsselskabet senest 1. november i året før har meddelt Skattestyrelsen, at de ønsker status som aktiebaseret investeringsselskab.

 

Eksempel for typisk investor

Forudsætninger

 

Investering

500.000 kr.

Afkast 5 procent

25.000 kr.

Kapitalindkomst beskattes med 33 procent (kapitalindkomst mellem 0 og – 50.000 kr.)

Aktieindkomst beskattes med 27 procent (aktieindkomst mellem 0 og 54.000 kr.)

 

 

 

Skat nye regler (27 procent)

6.750 kr.

Skat gamle regler (33 procent)

8.250 kr.

Afkast efter skat – nye regler

18.250 kr.*

Afkast efter skat – gamle regler

16.750 kr.*

*Beregningen viser en typisk investor. Forskellen i beskatningen efter nye og gamle regler kan variere afhængig af størrelsen af investors samlede kapitalindkomst og aktieindkomst.

Aktieindkomst op til 54.000 kr. (2019) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst derover beskattes med 42 procent. Før 2020 beskattes afkast fra aktiebaserede investeringsselskaber som kapitalindkomst med 25 til 42 procent afhængig af, hvor stor investors kapitalindkomst er. Typisk udgør skatten på kapitalindkomst 33 procent. Den typiske investor får således nedsat beskatningen fra 33 til 27 procent.

  • Udenlandske investorer, som investerer i danske investeringsinstitutter, er fra og med 1. marts 2019 ikke skattepligtige af udbytter fra investeringsinstituttet, hvis instituttet har betalt 15 procent i udbytteskat af danske aktier. Instituttet skal dog stadig i en overgangsperiode tilbageholde udbytteskat, som investor efterfølgende kan tilbagesøge hos Skattestyrelsen. Efter de nugældende regler betaler en udenlandsk investor 27 procent i skat ved udlodning fra et dansk investeringsinstitut.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde