Nye krav om solvens til pengeinstitutter er urimelige

Publiceret 11-10-2019
Nyhed

Finans Danmark retter i et høringssvar om Finanstilsynets vejledning om kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter en skarp kritik af fortolkningen og fremgangsmåden.

Konklusionen fra Finans Danmark er entydig. Finanstilsynets udkast til vejledning betyder, at Danmark går enegang med principper, der ligger langt ud over den europæiske banktilsynsmyndigheds (EBA’s) retningslinjer på området.

”Denne vejledning fra Finanstilsynet går meget længere end resten af EU. Det er stramninger, som kommer oven i stigende krav til polstring som den modcykliske buffer og de såkaldte NEP-krav, og konsekvensen er, at det hæmmer den finansielle sektors muligheder for at understøtte væksten i Danmark,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

"I særdeleshed er der risiko for at nogle mindre lokale pengeinstitutter bliver nødt til at holde igen med udlånet, og det kan især få en negativ effekt for de bankkunder, som bor uden for de større byer”, siger Ulrik Nødgaard.

I vejledningen fastlægges Finanstilsynets tilgang til, hvornår det finder, at et institut skal have et øget solvensbehov, hvis instituttets risici ikke er tilstrækkeligt dækket i forvejen.

”Ud over at det er dansk enegang, så vil konsekvensen af vejledningen blive, at institutterne skal kapitaldække visse risici to gange. Det er ikke rimeligt.”

“Det er også afgørende og ret og rimeligt, at en vurdering af mangler i organisering og styring skal ske med udgangspunkt i proportionalitetsbestemmelserne i lovgivningen, så der sker en afspejling af instituttets kompleksitet og størrelse,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Læs hele Finans Danmarks høringssvar her.

 

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde