Ny undersøgelse: Danskerne tror bankerne tjener kassen

Publiceret 01-12-2019
Nyhed

Trods generelt lavere indtjening set i forhold til andre danske virksomheder, vurderer et flertal af danskerne, at bankerne tjener mere end resten af dansk erhvervsliv. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har lavet for Finans Danmark.

Ifølge undersøgelsen vurderer kun 3 pct. af danskerne, at bankerne tjener mindre end resten af dansk erhvervsliv. Men det er en myte:

”Sammenligner man de 18 største danske bank - og realkreditinstitutter med de ikke-finansielle C25-virksomheders regnskaber for 2018, fremgår det, at bankernes afkast ligger i den lave ende. De danske banker leverede generelt afkast i lejet 6-12. pct., mens flertallet af de ikke-finansielle C25-seslskaber leverede afkast på over 20 pct., en god del endda langt over”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

At bankernes afkast er lavere end i andre brancher, er en generel tendens, som bl.a. afspejler, hvordan bankernes forretningsmodel er skruet sammen. Desuden er bankerne under omfattende regulering og tilsyn. Det gør dem mere robuste, men sætter også begrænsninger for deres indtjeningsmuligheder sammenlignet med andre virksomheder.

”Ser man på Epinions-undersøgelsen, er der tydeligvis et mismatch mellem danskernes opfattelse af, hvor meget bankerne tjener, og så hvad tallene rent faktisk viser. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, da det giver et forkert billede af sektoren, som på sin side kan medvirke til at skabe en unødig afstand til danskerne i en tid, hvor vi har hårdt brug for at genskabe tilliden. Det er en problemstilling, som vi fremadrettet skal være bedre til at adressere i vores kommunikation,” slutter Ulrik Nødgaard.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde