Nu kulegraves konsekvenserne af nye kapitalkrav

Publiceret 01-10-2019
Nyhed

Den europæiske bankmyndighed har endnu ikke foretaget en dybere analyse af hvordan de kommende såkaldte Basel IV kapitalkrav vil påvirke den europæiske økonomi. Derfor igangsætter Finans Danmark nu et fælles nordisk projekt, som skal afdække, hvad de nye krav reelt kommer til at betyde for realøkonomien og dermed for boligejere og virksomheder samt for vækst og beskæftigelse i Europa.

Den europæiske bankmyndighed, EBA, offentliggjorde i år sine beregninger over, hvad implementeringen af Basel IV-anbefalingerne vil betyde for de europæiske banker. Ifølge EBA vil Basel IV øge kapitalkravet med knap 25 pct. for de europæiske banker.

En ekspertgruppe med repræsentanter fra bl.a. Nationalbanken, Finanstilsynet og Finans Danmark har tidligere vurderet, at Danmark rammes hårdere, da Basel IV vil øge de største danske bankers og realkreditinstitutters kapitalkrav med i størrelsesordenen 78 mia. kr., svarende til en stigning på 34 pct.

”Så markant en stigning vil medføre en betydelig milliardregning til både store og små danske kreditinstitutter. Det kan ikke undgå ramme boligejere og virksomheder og gå udover væksten og jobskabelsen”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Men her taler vi bare om den danske vækst og jobskabelse, vi mangler en grundig analyse af de kommende kapitalkravs konsekvenser for den samlede europæiske økonomi. Det er derfor vigtigt, vi har et ordentligt grundlag til at vurdere, hvad de her nye krav kommer til at betyde for millioner af EU-borgeres daglige økonomi. Det er derfor vi nu lancerer dette nordiske kulegravningsprojekt”.

Projektet er et samarbejde mellem Finans Danmark, den svenske og den finske bankforening samt tænketanken CEPS. Projektets hovedformål er bl.a. at belyse konsekvenserne for de europæiske banker men i særlig grad for den europæiske realøkonomi af Basel IV under forskellige scenarier og under hensyntagen til geografi, bankstørrelse og forretningsmodeller. Den første af to rapporter forventes offentliggjort ved udgangen af i år. Den sidste rapport offentliggøres i kølvandet på Europa-Kommissionens forslag til en europæisk implementering af Basel IV.

 

Læs mere om CEPS her

Læs mere om den svenske bankforening her

Læs mere om den finske bankforening her

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde