Nu er tinglysning blevet billigere for boligkøberne

Publiceret 16-07-2019
Nyhed

Nu bliver det billigere at købe en bolig eller at optage et tillægslån. De nye regler skal gøre livet lettere for de knap 200.000 danskere, som hvert år går igennem en tinglysningsproces.

Den 1. juli 2019 trådte nye regler for tinglysningsafgift for pant i fast ejendom i kraft. Blandt de vigtigste ændringer er lavere tinglysningsafgifter og mere enkle regler både ved optagelse af nye lån og ved omlæggelse af eksisterende lån. Derudover kommer de nye regler også til at gælde for andelsboliger, og dermed bliver reglerne ens for boligejere og andelshavere.

”Vi har længe kæmpet for ændringer i tinglysningsafgiftsloven for at gøre reglerne mere enkle og reducere omkostningerne for den enkelte boligkøber. Så det er godt nyt for alle, der fremadrettet skal tinglyse pant i fast ejendom eller i en andelsbolig – fx i forbindelse med køb,” siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

I dag består tinglysningsafgiften af både en fast og en variabel afgift. Med de nye regler er begge afgifter blevet lavere.

”Når man køber en bolig, er der en række omkostninger, som man skal betale – udover selve prisen på boligen. Jeg er sikker på, at de kommende boligkøbere bliver glade for, at de nu kan spare penge på tinglysningsafgiften,” siger Peter Jayaswal.

Hvis man fx tinglyser et nyt pantebrev på 1,5 mio. kr., vil man fra 1. juli 2019 spare ca. 800 kr. på den samlede tinglysningsafgift og fra 1. januar 2026 vil man spare ca. 4.000 kr. Derudover kan man – uanset pantebrevstype – spare ca. 14.500 kr. ved overførsel af tinglysningsafgift fra et tidligere tinglyst pantebrev på 1 mio. kr. til et nyt pantebrev på 1,5 mio. kr.

Fakta:

  •  Den faste afgift nedsættes fra kr. 1.660 til kr. 1.640.
  •  Den variable afgift på 1,5 pct. af lånet nedsættes til 1,45 pct. 1. juli 2019, og nedsættes yderligere til 1,25 pct. 1. januar 2026.
  •  Det betyder også, at man ved køb af en bolig ikke skal betale den fulde variable afgift, men kun for forhøjelsen af et nyt pantebrev, hvis den tidligere ejer i forvejen har tinglyst et pantebrev i boligen – det er nu muligt uanset  pantebrevstype. En undtagelse til pantebrevstype er de såkaldte skadesløsbreve, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, fx en kassekredit.
 

Regneeksempel: Tinglysning af et nyt pantebrev på 1,5 mio. kr.

 

Variabel + fast tinglysningsafgift

I alt

Før 1/7-2019

22.500 kr. + 1.660 kr.

24.160 kr.

Efter 1/7-2019

21.750 kr. + 1.640 kr.

23.390 kr.

Efter 1/1-2026

18.750 kr. + 1.640 kr.

20.390 kr.

 

Regneeksempel: Overførsel af den variable del af tinglysningsafgiften fra et eksisterende pantebrev på 1 mio. kr. til et nyt pantebrev på 1,5 mio. kr.

Eksisterende pantebrev

Nyt pantebrev

Forhøjelse af pantebrev

Samlet afgift uden afgiftsoverførsel

Samlet afgift med afgiftsoverførsel

1 mio. kr.

1,5 mio. kr.

0,5 mio. kr.

1,45 pct. af 1,5 mio. kr. + 1.640 kr. = 23.390 kr.

1,45 pct. af 1 mio. kr. = 14.500 kr. som overføres

1,45 pct. af 0,5 mio. kr. + 1.640 kr. = 8.890 kr.

 

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde