Næsten 26.000 danskere har oprettet en Aktiesparekonto

Publiceret 06-05-2019
Nyhed

Siden 1. januar 2019 har det været muligt at oprette en aktiesparekonto, som giver adgang til at investere i aktier og investeringsforeninger på gunstige skattevilkår. Det har næsten 26.000 danskere allerede benyttet sig af – men flere skal med og loftet skal hæves. Nye beregninger viser, at danskerne i gennemsnit har over 100.000 at investere for; penge der i dag står til 0 procent i rente i banken.

Alle danskere kan oprette en aktiesparekonto, og langt de fleste banker står klar med muligheden. Der er et loft på 50.000 kr., som kan hæves hvert år frem til 2021, hvor beløbsgrænsen så vil være 200.000 kroner. Det kræver dog enighed blandt aftalepartierne, hvis beløbsgrænsen skal hæves. Sverige har siden 2011 haft en investeringssparekonto, som mere end 1,8 mio. svenskere har. Også i Norge har man indført en aktiesparekonto. Der er ikke loft i Sverige og Norge.

”Aktiesparekontoen har kun ganske få måneder på bagen. Det er rigtigt godt, at næsten 26.000 danskere allerede er i gang, og jeg håber, at langt flere kommer med. Men beløbsgrænsen på 50.000 kr. kan måske afholde nogle – det er en af de tilbagevendende tilbagemeldinger, vi får fra bankerne. Derfor håber jeg, at man fra politisk side vil hæve grænsen over de kommende år,” siger direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, Birgitte Søgaard Holm.

Finans Danmark understreger, at der er mange fordele ved at få en aktiesparekonto; det vil fremme vores investeringskultur, skabe vækst, sikre at inflationen ikke udhuler vores opsparing og give mulighed for at få et afkast via vores investeringer med skattefordele. Aktiesparekontoens fordele er blandt andet lavere skat på afkastet, og værdiændringen i kontoen opgøres af ens pengeinstitut ved årets udgang. Aktiesparekontoen gør det derfor nemt og attraktivt at investere.


Danskerne har i gennemsnit over 100.000 kr. at investere for

Danske husholdninger har i dag 900 mia. kr. stående på deres bankkonti til stort set 0 pct. i rente. Det svarer til, at hver voksne dansker i gennemsnit har 194.000 kr. stående i banken, som inflationen langsomt udhuler. Meget af det kunne med fordel investeres i aktier eller investeringsfonde via en aktiesparekonto.

Nye tal for danskernes formue viser, at knap halvdelen af alle voksne har mere end tre gange deres månedlige indkomst (efter skat) stående på deres bankkonti. Fratrækker vi folks opsparingsbuffere, har hver voksen dansker i gennemsnit 112.000 kr. stående i banken. På landsplan bliver det 516 mia. kr. i potentielle nyinvesteringer, som kunne give et væsentlig vækstbidrag til samfundet, hjælpe til skabelsen af nye produktive arbejdspladser og give et positivt merafkast til danske husholdninger.
Historisk har vi set et merafkast på aktieinvesteringer på mere end 5 pct. pr. år, og hvis vi tager det for pålydende, vil investering af de 516 mia. kr. kunne give et ekstra afkast på mere end 26 mia. kr. årligt, svarende til ca. 5.600 kr. pr. voksne dansker.

”Det er en gammel leveregel at have mindst tre måneders løn stående til uforudsete udgifter. Men sætter vi tre måneders løn til side, så har danskerne i gennemsnit over 100.000 kr. som de med fordel kunne investere og få et afkast af. Af dem, der ikke allerede har udnyttet den nye aktiesparekonto, kan den i hvert fald være en god måde at investere de første 50.000 kr. på. De resterende kan fx sættes i investeringsforeninger via sin bank. Og forhåbentlig hæves loftet, og så slår vi to fluer med et smæk,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Ny guide

For at synliggøre muligheden for at få en aktiesparekonto lancerer Finans Danmark nu en guide, som på en nem og overskuelig måde kan hjælpe kunderne i gang. Du kan læse guiden her.

 

 

Fakta om Aktiesparekonto

Alle med et cpr-nummer kan oprette en aktiesparekonto.

Kontoen kan udelukkende bruges til at investere i noterede aktier (danske og udenlandske) samt aktiebaserede danske investeringsfonde. Aktiesparekontoen kan ikke benyttes til obligationer, unoterede aktier, certifikater, ETF'ere, eller lignende. Fra 2020 kan der investeres i visse ETF’ere.

Der er en begrænsning på det beløb, der kan sættes ind på kontoen, som p.t. er fastsat til 50.000 kr. Det er forligspartiernes intention, at beløbsgrænsen skal hæves hvert år frem til 2021, hvor beløbsgrænsen så vil være 200.000 kroner. Men det kræver enighed blandt forligspartierne at hæve beløbsgrænsen.

Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.

Skatten opgøres en gang om året – ved årets udgang (lagerbeskatning). Hvis dine investeringer indenfor aktiesparekontoen er steget i værdi, skal du betale 17 procent i skat af værdistigningen – også selv om du ikke har realiseret din gevinst. Samme skatteprocent gælder for udbytter. Skatten trækkes automatisk, så hvis du ikke har kontanter på kontoen, går kontoen i minus.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde