Investorer i danske investeringsfonde har haft ti gode år

Publiceret 01-05-2019
Nyhed

Danske investeringsfonde har leveret pæne afkast sammenlignet med andre europæiske investeringsfonde i perioden 2008 til 2017. Omkostningerne i de danske fonde ligger også lavere end det europæiske gennemsnit. Det viser tal fra EU’s tilsynsmyndighed for investeringsfonde, ESMA

For at øge gennemsigtigheden på det europæiske marked bad EU-kommissionen i 2017 ESMA om at udarbejde statistik over afkast og omkostninger for samtlige europæiske investeringsfonde. Resultatet heraf foreligger nu i form af tal dækkende perioden 2008 til 2017.

”Investorer i danske investeringsfonde har haft ti gode år, hvor fondene har leveret pæne afkast og holdt omkostningerne på et lavere niveau end gennemsnittet. Det viser, at danske investeringsfonde er en fin mulighed at gøre brug af i sin samlede investeringsstrategi”, lyder det fra Birgitte Søgaard Holm, Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark.

Afkast og omkostninger

Aktiefonde udgør den største kategori af investeringsfonde i Europa, og ESMAs tal viser, at danske investeringsfonde over perioden gav et gennemsnitligt årligt afkast før omkostninger på over 11% mod godt 7% for alle europæiske fonde under et. I perioden androg de årlige, samlede omkostninger 1,77% for dansk-baserede fonde, hvor det europæiske gennemsnit udgjorde 1.99% for samme periode.

Også for kategorierne rene obligationsfonde og blandede fonde, hvor aktier og obligationer indgår i varierende forhold, ligger danske fonde pænt.

”Tallene viser, at det på den lange bane som regel er en god ide at have en del af sin investering i aktier. Den større risiko opvejes af et højere afkast”, pointerer Birgitte Søgaard Holm.

Stadig arbejde at gøre

Markedet for investeringsfonde i Europa er vokset fra omkring 3 billioner i 2008 til knap 8 billioner i 2017, hvor der var knap 20.000 europæiske fonde.

”ESMA konkluderer også, at markedet for investeringsfonde i Europa har udviklet sig voldsomt over de seneste 10 år. Det giver god mening, da investeringsfonde giver investorer nem adgang til at investere deres penge og mulighed for at sammensætte deres portefølje i forhold til profil og risikospredning”, siger Birgitte Søgaard Holm, og slutter:

”ESMA skal have ros for at udarbejde en europæisk sammenligning af investeringsfonde. Det er ikke en nem opgave, og den er forbundet med visse usikkerheder, så der er stadig arbejde at gøre. Det ser vi frem til at se resultatet af i næste års rapport.”

 

Link til ESMA-rapport:https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-731-asr-performance_and_costs_of_retail_investments_products_in_the_eu.pdf

Fakta: ESMA er EU’s tilsynsmyndighed for investeringsfonde. ESMA er i den sammenhæng overordnet ansvarlig for EU’s indsats for investorbeskyttelse og tager løbende initiativ til ny regulering, der kan styrke investorernes tillid til de europæiske investeringsfonde.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde