Investoranalyse: Danskerne fortsat glade for bankernes investeringsråd

Publiceret 15-01-2019
Nyhed

Knap 70 pct. af investorerne er enten særdeles tilfredse eller tilfredse med den rådgivning, de får i banken om deres investeringsbeviser. Det er en af hovedkonklusionerne i en analyse, som analyseinstituttet Kantor Gallup har lavet for Finans Danmark og Investering Danmark.

”Ser man på det store flertal af investorerne, som aktivt søger rådgivning, er det knap 7 ud af 10, der siger, at de er tilfredse med den investeringsrådgivning, de får fra bankerne. Det skal ses i sammenhæng med, at andelen af danske investorer med et rådgivningsbehov er steget, og at banken og bankrådgiveren stadig er den markant vigtigste informationskilde. Investorerne bruger altså i stigende grad banken, og de føler sig generelt velinformerede”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & opsparing i Finans Danmark.

Investoranalysen viser imidlertid, at der er en svagt faldende tilfredshed i forhold til to tilsvarende analyser, der blev gennemført i henholdsvis 2016 og 2014, både hos de der aktivt søger rådgivning og hos gør-det-selv-investorerne.

”Der har de senere år været meget fokus på investeringsomkostninger samtidig med, at 2018 generelt har været et turbulent år på aktiemarkederne, og det kan have spillet ind på resultatet. Men det er samtidig en tendens, vi nu har set over flere analyser, og som vi derfor tager meget alvorligt, og som vi målrettet vil arbejde videre med,” siger Birgitte Søgaard Holm.

På baggrund af analysen vil Finans Danmark opfordre medlemmerne til at styrke fokus yderligere på rådgivning, så den i højere grad matcher de forskellige investortypers behov og udgangspunkt. Desuden er der også et indsatsområde i forhold til de online-løsninger, som især gør-det-selv investorerne efterspørger, og hvor der ligger et potentiale i at gøre dem mere målrettede og overskuelige.

 

Se hele analysen her.

 

Baggrund:

  • Investoranalysen er gennemført af Kantar Gallup for Finans Danmark og Investering Danmark
  • Dataindsamlingen er gennemført i november og december 2018
  • Undersøgelsen er baseret på en landsrepræsentativ stikprøve på mere end 9.000 personer 18 år+
  • Der er foretaget stikprøve på 2005 interviews blandt investorer med investeringsbeviser.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde