Investeringsfonde er ikke ugens lottokupon

Publiceret 27-07-2019
Blog

Det at investere i en investeringsfond rummer en række fordele for danskerne.

 

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten d. 27.07.2019

Debatten om investeringsfonde fylder godt i medierne, men et ofte ensidigt fokus på omkostninger skygger for den kendsgerning, at investeringsfonde er en rigtig god forretning for danskerne, når man sammenligner med alternative måder at investere sine penge på.

De kollektive investeringsprodukter, i daglig tale investeringsfonde, har i mange år været populære hos danskerne, ikke mindst fordi man her kan sikre sig en bredt sammensat portefølje, risikospredning, professionel forvaltning og adgang til markeder, der ellers ville være uden for rækkevidde.

Debatten om investeringsfonde kredser imidlertid ofte om, hvorvidt investeringsfonde er dyre eller billige, eller om aktiv eller passiv forvaltning er bedst. Selvfølgelig er omkostningerne ved at investere et vigtigt tema, ligesom det er vigtigt at overveje, om en aktiv eller passiv investeringsstrategi eller en kombination heraf er bedst.

Men debatten risikerer meget let blive blind for, at investeringsfonde – når man betragter omkostninger, risiko og afkast under ét og over en længere tidshorisont – generelt er en rigtig god forretning for danskerne. Lad mig give et par eksempler.

Et alternativ til investeringsfonde er at investere i enkeltaktier. Professor Jesper Rangvid har sammen med kolleger fra CBS beregnet, at ca. en million danskere ejer en eller flere aktier. Heraf ejer 66 pct. kun en enkelt aktie, og hele 94 pct. ejer mindre end fem aktier. Pointen er, at her er tale om en udpræget mangel på risikospredning, hvorved ”gør det selv”-investorerne påfører sig en unødvendig risiko.
Rangvid og co. har beregnet, at danske investorer på den konto går glip af et samlet afkast på 2,3 mia. kr. om året. Det svarer til et ekstraafkast på 3,1 pct., hvis disse investorer i stedet havde forøget antallet af aktier f.eks. i en investeringsfond.

Der er knap 800.000 danskere, der har investeret 900 mia. kr. i danske investeringsforeninger. Leger vi, at disse danskere i stedet havde sat deres penge i enkeltaktier i stedet for investeringsfonde, ville det samlede tab kunne opgøres til knap 30 mia. kr.
Eller sagt med modsat fortegn: De 30 mia. kr. kan ses som den gevinst, som investorerne opnår ved at investere i fællesskab gennem danske investeringsfonde.
Der er forståeligt nok stor interesse for, hvordan investeringsfonde performer, og man kan løbende finde analyser, der nærmest fra dag til dag, fra uge til uge og fra måned til måned sammenligner afkast på forskellige investeringsprodukter.

Men at sætte sine sparepenge i en investeringsfond er ikke som at købe en lottokupon, hvor det hver uge afgøres, om man har vundet eller tabt. Investering er en langsigtet aktivitet.
Ser man på, hvordan de danske investeringsfonde har performet over de sidste 10 år, kan aktiefonde, der investerer i danske aktier, vise et afkast på 322 pct. Aktiefonde, der investerer i Nordamerika, Norden og Fjernøsten, har haft afkast på over 200 pct. Til sammenligning ville afkastet på de fleste indlånskonti over samme periode være encifret. Det tror jeg, at de fleste ville kalde en ganske god forretning.

Det er godt, at der løbende er et kritisk fokus på investeringsfondene, men det må ikke flytte fokus fra, at det at investere i en investeringsfond rummer en lang række fordele for danskerne. Ellers risikerer man at hælde barnet ud med badevandet.

Birgitte Søgaard Holm

Direktør, Investering og opsparing

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde