Huse ligger kortere tid til salg i landdistrikterne

Publiceret 14-06-2019
Nyhed

Huse i Danmarks land- og yderkommuner ligger kortere tid til salg end tidligere. Udbudstiderne er dog fortsat væsentligt længere end andre steder i landet. Det viser helt nye tal fra Finans Danmark, der ønsker at understøtte en fortsat positiv udvikling i landdistrikterne.

Huse i land- og yderkommuner har i gennemsnit ligget til salg i omkring et år. Det er knap to måneder kortere end for fire år siden, da udbudstiden toppede, og knap tre uger kortere end for et år siden.

”Der er godt gang i dansk økonomi, og renterne er lave. Det har været med til at understøtte en positiv fremgang på ejendomsmarkederne i landdistrikterne. Udviklingen i landdistrikterne har resulteret i markant flere bolighandler end tidligere og kortere udbudstider. Den finansielle sektor har kunnet mærke fremgangen i form af en stigende låneaktivitet til bl.a. boligkøb,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og tilføjer:

”Selvom der er fremgang på boligmarkederne i landdistriktskommunerne, står husene her fortsat markant længere tid til salg end andre steder i landet. De længere udbudstider afspejler bl.a., at der fortsat er strukturelle udfordringer i landdistrikterne. Det skal bl.a. ses i lyset af de seneste 20-30 års ændringer i erhvervsstruktur og bosættelsesmønstre. ​Det er en udvikling, som betyder, at ejendomsmarkedet har det lidt sværere end andre steder i landet.”

I by- og mellemkommunerne ligger huse i gennemsnit til salg i henholdsvis omkring fire og en halv og seks og en halv måned, og dermed er udbudstiderne væsentligt kortere end i land- og yderkommunerne.

”Det er positivt, at der er fremgang på boligmarkedet i hele landet. Når det er sagt, er det vigtigt at adressere de strukturelle udfordringer, som dele af landet stadig oplever. Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd har på den baggrund i fællesskab foreslået en række nye initiativer, der skal styrke ejendomsmarkedet i landdistrikterne og understøtte en fortsat positiv udvikling,” siger Ane Arnth Jensen.

De fælles initiativer fra Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd går på:

  • Lavere omkostninger ved tvangsauktioner af ”billige” ejendomme​
  • Nedsættelse af kommunal medfinansiering ved nedrivning​
  • Ekstra befordringsfradrag i en begrænset periode, hvis man arbejder i yderområder
  • Udvidelse af BoligJobordningen til nedrivning med ”grønt” incitament i landzoner. ​

Du kan læse mere om initiativerne her: Fortsat fremgang på ejendomsmarkederne i landdistrikterne.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde