Høringssvar vedrørende ”Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID”

Publiceret 20-12-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESA’ernes Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID. ESA’erne sendte den 16. oktober 2019 “Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID” i høring med frist den 13. januar 2020.

Finans Danmarks høringssvar tager udgangspunkt i investorernes finansielle velvære og ”information overload”. Detailinvestorer skal tilbydes klar, forståelig og brugbar information, som gør dem i stand til at træffe de rigtige investeringsbeslutninger. Den europæiske investorbeskyttelsesregulering har i mange år fokuseret på at levere al og mere information til detailinvestorerne ud fra tankegangen om, at jo mere oplyst en investor er jo bedre stand er investor til at træffe beslutninger. Finans Danmark finder, at det er vigtigere, at investorerne får relevant information om investeringsprodukterne fremfor, at der blot tilføjes yderligere informationer, der er komplekse for de fleste investorer at forstå og gennemskue.

I høringssvaret lægges der vægt på;

  • Den begrænsede udførelse af forbrugertests i forbindelse med revideringen af reglerne. Forbrugertests bør være en hjørnesten i processen hen mod at få den rette balance i reformeringen af investorbeskyttelsen i Europa. Ændringer i reguleringen bør altid baseres på gennemgående og valide forbrugertests som kan levere evidens for de regulatoriske ændringer rent faktisk bidrager til den finansielle velvære og forståelse for europæiske investorer. 
  • Den manglende sammenhæng mellem omkostningsopgørelserne i MiFID II og PRIIPs
  • One size does not fit all. Der er behov for, at reglerne i PRIIPs reguleringen tilpasses i større grad til de forskellige produkttyper. PRIIPs omfatter så mange forskellige produkter, at det ikke er muligt at passe alle produkter meningsfuldt ned i den samme skabelon. Der bør være sammenlignelig information for produkter, som er sammenlignelig og substitutter for hinanden. Ønsket om sammenlignelighed på tværs af produkter må ikke gennemtvinges på bekostning af en ”one size model” med misvisende information for nogle produkter.
  • For simple produkter bør der være simpel produktinformation, mens der kræves mere detaljeret information om mere komplicerede produkter
  • Af hensyn til investorerne bør alle ændringsforslag træde i kraft på samme tidspunkt

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedrørende ”Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID”

Høring

Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde