Høringssvar vedr. virksomhedspantordningen

Publiceret 01-02-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet om virksomhedspanteordningen.

Det er Finans Danmarks opfattelse, at ordningen om virksomhedspant fungerer tilfredsstillende. Finans Danmark anser det som værende en ordning, der er til gavn for både virksomheder, vareleverandører og banker. Ordningen giver fleksibilitet, og den har en positiv effekt på virksomhedernes lånemulighed. Herudover har indførelsen af den standardiserede ordning i sommeren 2018 medført endnu større fleksibilitet for virksomheden.

Ved en eventuel afskaffelse af ordningen vil der være risiko for en øget tilbageholdenhed ved udlån, mindre gunstige kreditvilkår for kunder, samt en generelt svækket udlånsvillighed.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedrørende virksomhedspant

Høring

Høringsbrev - virksomhedspant

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde