Høringssvar vedr. vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Publiceret 11-10-2019
Høringssvar

Finans Danmark finder, at udkastet til vejledning indeholder en række ændrede principper for opgørelsen af solvensbehovet, der afspejler dansk enegang og rent praktisk en voldsom opgave at dokumentere.

En række af ændringerne vurderes ikke tilstrækkeligt velbegrundede og ser flere steder bort fra væsentlighedsbetragtninger. Finans Danmark finder det vigtigt, at institutterne forholder sig til, om der er særlige risici knyttet til organisering, ressourcer og kompetencer eller til den faktiske styring og interne processer, kontrol og rapportering. Institutterne lever allerede i dag op til ledelsesbekendtgørelsen. Det er også uklart, hvad der præcis skal til for at opfylde de meget generelt formuleret dokumentationskrav (særligt på operationel risiko og IKT), og en forhåndsdialog med sektoren ville have været en fordel.

Der kan være praktiske udfordringer med at opfylde de omfattende dokumentationskrav på kort sigt, hvilket er særdeles kritisk, da det kan give omfattende tillæg i Søjle II, hvis tilsynet ikke finder dokumentationen tilstrækkelig. Søjle II indgår i mange institutters kapitalbehov, og har investorernes og ratingbureauernes fokus. Større tillæg kan utilsigtet have markedsmæssige konsekvenser ikke mindst for børsnoterede og værdipapirudstedende virksomheder. Finans Danmark vil derfor opfordre til, at vejledningens bestemmelser ændres på en række områder, jf. nedenfor og tidligst træder i kraft fra ultimo 2020. Derved har institutterne en periode til at arbejde med dokumentationen.

Høringssvar

Høringssvar vedr. vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Høring

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde