Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

Publiceret 14-10-2019
Høringssvar

Miljø- og Fødevareministeriet har 26. september 2019 sendt udkast til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler, kriterier for anvendelse af brødhvedenormen, delegation af afprøvning af brødhvede samt betaling for afprøvningen) i høring.

Finans Danmark bakker op om videreførelsen af ordninger, der gør det muligt for jordbrugere frivilligt at deltage i den målrettede regulering. Det er dog vigtigt, at der ved frivillige ordninger, som indskrænker jordbrugerens rådighed over eget jordareal, sikres en tilstrækkelig kompensationsordning for den værdiforringelse, der påføres jordbrugeren.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde