Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

Publiceret 02-10-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter overordnet lovforslaget, der har til formål at styrke kontrollen med indsamlinger og imødekomme Financial Action Task Forces’ (FATF) anbefalinger og målsætninger på området som led i den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finans Danmark har ikke specifikke bemærkninger til lovforslagets indhold, men ønsker at fremhæve indsamlingslovens § 2, som i praksis giver anledning til udfordringer, men som ikke foreslås ændret med lovforslaget.

Indsamlingslovens § 2 undtager blandt andet private indsamlinger fra lovens anvendelsesområde, hvorfor der ikke er gennemsigtighed i forbindelse med sådanne indsamlinger, når bankerne skal stille konti til rådighed. Finans Danmark opfordrer derfor til, at det overvejes, hvorvidt og hvorledes private indsamlinger bør reguleres.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde