Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, selskabsloven, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om EKF Danmarks Eksportkredit

Publiceret 04-10-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter overordnet lovforslaget.

Lovforslaget rummer en række positive ændringer foretaget i lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v. samt selskabsloven.

Lovforslaget har bl.a. til formål at sikre, at udbydere af boliglån skal udlevere et standardiseret nøgletalsdokument til forbrugere i forbindelse med fremsættelse af tilbud om realkreditlån og realkreditlignende lån. For så vidt angår introduktionen af et nøgletalsdokumentet hilser Finans Danmark alle tiltag velkomne, som har til formål at fremme transparens, konkurrence og mobilitet på markedet for boliglån.

Derudover medvirker forslaget til en mere smidig og tidssvarende måde at håndtere indløsning af mindretalsaktionærer.

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, selskabsloven, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om EKF Danmark Eksportkredit

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, selskabsloven, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om EKF Danmarks Eksportkredit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde