Høringssvar vedr. konsultation om omkostninger til markedsdata og Consolidated Tape

Publiceret 29-10-2019
Høringssvar

ESMA offentliggjorde den 12. juli 2019 udsendt en konsultation om omkostninger til markedsdata og Consolidated Tape.

Finans Danmark viser i høringssvaret, at omkostninger til markedsdata er vokset markant de seneste år, og nu udgør en af de mere betydelige (og stigende) udgiftsposter hos markedsdeltagerne. Der er tale om en europæisk/global udfordring. Markedsdata er information om ordrer (fx bud/udbud, volume) og handler (fx pris, tid, mængde), som handelspladser og informationsudbydere sælger til markedsaktørerne for finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer og derivater. Markedsdata er centralt blandt andet for at kunne tage informerede investeringsbeslutninger, kontrollere eksekveringskvaliteten, datavalidering, markedsovervågning, risikovurdering mm.

De stigende omkostninger skyldes først og fremmest at markedsdata ikke kan konkurrenceudsættes, da der er tale om unikke produkter for den enkelte handelsplads, som er nødvendige for markedsdeltagerne at købe. Der er således tale om en markedsfejl, som ikke er blevet håndteret. Der er ganske vist bestemmelser i MiFIDII/MiFIR, som angiver, at priser på markedsdata skal baseres på ”reasonable, commercial basis”. Men reglerne bliver ikke håndhævet.

Børsernes monopol på markedsdata har vidtrækkende samfundsøkonomiske konsekvenser: Højere omkostninger tvinger databrugere til at begrænse køb af data til et minimum, hvilket indebærer, at mindre signifikante markeder eller produkter fravælges. Dette skader udviklingen af kapitalmarkederne til skade for såvel virksomhedernes kapitaltilførsel som investorernes afkast.

Finans Danmark foreslår derfor følgende tiltag

  1. De eksisterende regler skal håndhæves ved brug af et omkostnings benchmark, som foreslået af Copenhagen Economics, jf. vedlagte guideline.
  2. Der skal ske en standardisering af betingelser, definitioner og audits.
  3. MiFIDII/MiFIR skal ændres således det understøtter et Revenue Cap baseret på LRIC+. 

Læs rapporten "A Guideline to a Cost Benchmark of Market Data -How to obtain reasonable prices of market data".

 

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Høringssvar

Response to ESMA’s Consultation Paper “MiFID II/MiFIR review report on the development in prices for pre- and posttrade data and on the consolidated tape for equity instruments”

Høring

Consultation Paper: MiFID II/MiFIR review report on the development in prices for pre- and post-trade data and on the consolidated tape for equity instruments

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde