Høringssvar vedr. bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Publiceret 20-11-2019
Høringssvar

Bekendtgørelsen om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere, som skal sætte de nærmere regler om den tekniske opfyldelse af indberetningspligten i hvidvasklovens § 15 a, er vigtig for Finans Danmarks medlemmer, og Finans Danmark støtter derfor bekendtgørelsen som et vigtigt værktøj i opfyldelsen af den nye forpligtelse.

Finans Danmark må overordnet bemærke, at der er behov for, at bekendtgørelsen er mere operationel. Finans Danmark opfordrer derfor til, at der i bekendtgørelsen eller i vejledning til indberetningspligten behandles, hvilke uoverensstemmelser de indberetningspligtige er forpligtet til at indberette, hvilken type dokumentation der skal fremsendes, samt en nærmere beskrivelse af den systemløsning som skal anvendes.

Indberetningspligten i § 15 a samt bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2020. Da denne nye forpligtelse potentielt vil være byrdefuld for de indberetningspligtige, er det vigtigt for Finans Danmark at udtrykke et ønske om, at de indberetningspligtige får indsigt i den tekniske opsætning af systemløsningen inden ikrafttrædelsesdatoen. Dertil er det også vigtigt, at der gives en så vid adgang til at foretage indberetning, at løsningen bliver smidig for de indberetningspligtige, og det derved bliver muligt at indberette uoverensstemmelser hurtigst muligt.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Høring

Udkast til bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde