Høringssvar vedr. begrænsninger gældende for finansielle differencekontrakter (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder

Publiceret 18-06-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedrørende begrænsninger gældende for finansielle differencekontrakter (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder

Finans Danmark bifalder høje standarder og støtter det underliggende mål om at sikre bedre beskyttelse af detailkunder samt bedre tilpasning mellem kundernes og deres bankers/fondsmægleres interesser. Finans Danmark støtter derfor også Finanstilsynets forslag om at gennemføre permanente begrænsninger gældende for CFD’er til beskyttelse af detailkunder tilsvarende ESMA’s midlertidige begrænsninger.

Finans Danmark foreslår Finanstilsynet, at de opfordrer ESMA til, eventuelt i begrænsede tilfælde, at acceptere andre midler end kontanter som sikkerhed. Finans Danmark er af den opfattelse, at kravet i ESMA’s Q&A om kun at acceptere kontant sikkerhed medfører en ringere og mindre gennemskuelig forbrugerbeskyttelse samtidig med, at det gør det vanskeligere for kunderne at handle og risikoafdække deres positioner.

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. begrænsninger gældende for finansielle differencekontrakter (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder

Høring

Høring vedrørende begrænsninger gældende for finansielle differencekontraker (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde