Høringssvar til udkast til ændring af bilag 5 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mv.

Publiceret 25-03-2019
Høringssvar

Finanstilsynet har den 25. februar 2019 sendt udkast til ændrings af bilag 5 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mv. i høring.

Udkastet indeholder blandt andet en række præciseringer af de gældende regler for it-sikkerheden i de finansielle virksomheder og fælles datacentraler samt enkelte nye tiltag.

Baggrunden for ændringen af ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 er først og fremmest et initiativ til at styrke sektorens håndtering af fortrolige kundeoplysninger.

Finans Danmark ser meget positivt på disse ændringer.

Høringssvar

Høringssvar til udkast til ændring af bilag 5 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mv.

Høring

Høring over ændring af ledelsesbekendtgørelsens bilag 5

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde