Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om betalinger

Publiceret 07-10-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter alle tiltag, som bidrager til at borgere og virksomheder i Danmark har adgang til billige, sikre og samfundsøkonomisk effektive betalingsløsninger.

Vi er imidlertid betænkelige ved, at en udvidelse af lov om betalingers §122 til også at omfatte direkte debiteringsløsninger kan begrænse innovationen og dermed fastholde de nuværende markedsforhold med én meget stor udbyder af direkte debiteringsløsninger. Det skyldes, at en mulighed for prisregulering på et marked påvirker udbyderes vurdering af rentabiliteten af en ny løsning på dette marked, hvilket kan afholde disse i at udvikle og markedsføre nye produkter.

Finans Danmark havde derfor gerne set, at man havde afholdt sig fra et politisk indgreb og i stedet set udviklingen an på betalingsmarkedet de kommende år.

Anders Laursen

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, selskabsloven, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om EKF Danmarks Eksportkredit (del II)

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om betalinger

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde