Høringssvar til formandskabets udkast til rådskonklusioner om EU’s digitale indre marked

Publiceret 10-05-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til formandskabets udkast til rådskonklusioner ”The future of a highly digitized Europe beyond 2020: Boosting the digital and economic competitiveness and the digital cohension”

I udkastet til rådskonklusionerne opfordrer rådet både Kommissionen og medlemsstaterne til arbejdet med det digitale indre marked styrkes på en række områder fx i forhold til AI og cybersikkerhed, således Europa bliver verdensledende inden for digitalisering.

Finans Danmarks støtter arbejdet med at skabe et bedre integreret indre digitalt marked i EU til gavn for både borgere og virksomheder. Finans Danmark vi gerne fremhæve vigtigheden af arbejdet med det digitale indre markedet blandt andet har fokus på cybersikkerhed, den digitale forbruger samt fintech og innovation. Fælles for europæiske initiativer på disse områder bør gælde, at regulering foretages af aktiviteten, og ikke af virksomheden, for derved at sikre lige vilkår. Hertil kommer, at reguleringen bør være teknologineutral. Og endelig, at reguleringen bør være baseret på en risikobaseret tilgang.

Mette Stürup

Kontorchef

Høringssvar

Finans Danmarks bemærkninger til formandskabets udkast til rådskonklusioner om EU’s digitale indre marked

Høring

Draft Council conclusions on the future of a highly digitized Europe beyond 2020 : "Boosting the digital and economic competitiveness and the digital cohesion"

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde