Høringssvar til EBA om fundingplaner

Publiceret 07-05-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til den europæiske banktilsynsmyndighed EBA vedrørende guideline om indberetning af fundingplaner.

Fra EBA er lagt op til, at indberetningen af fundingplaner skal ske på konsolideret niveau. En indberetning på konsolideret niveau vil ikke altid give et meningsfyldt billede af institutternes fundingrisici og risikostyring, og der kan være behov for at supplere med indberetning for de enkelte institutter i koncernen. For at undgå den ekstra arbejdsbyrde, som det kan give, ser Finans Danmark gerne, at det nationale tilsyn fastlægger, hvilket niveau der skal indberettes på.

 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Response to Consultation Paper – Draft Guidelines on harmonized definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2

Høring

Consultation Paper - Draft Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde