Høringssvar til bekendtgørelse om genopretningsplaner

Publiceret 13-09-2019
Høringssvar

Finans Danmark har følgende kommentarer til Finanstilsynets udkast til opdateret ”Bekendtgørelse om genopretningsplaner for penge- og realkreditinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I”:

  • Hvis et institut ophører med at være omfattet af muligheden for at anvende forenklede forpligtelser, bør instituttet have besked inden den 1. juni for at få tilstrækkelig tid til at udbygge genopretningsplanen inden indsendelse den 1. november. Ved et skift bør instituttet også få indsigt i beregningerne, som ligger bag beslutningen.
  • Finans Danmark ønsker en præcisering for at skabe større klarhed og overensstemmelse med EBA-retningslinjerne omkring fastlæggelse af indikatorer og tilsynets krav, om indikatorer skal være over lovkrav. EBA anbefaler således alene, at niveauerne for indikatorerne skal være ”passende” i relation til deres formål. Derimod er der ikke grundlag for at konkludere, at en indikator ikke må være sammenfaldende med et lovkrav, hvis dette er mest relevant i det konkrete tilfælde. Fastlæggelse af tærskelværdierne må derfor afhænge af, hvilken status kravet har. Hvis det er et egentligt minimumskrav, hvor overskridelse har alvorlige konsekvenser, er behovet for en afstand til kravet væsentlig større, end hvis konsekvenserne er mindre alvorlige.
  • Desuden finder Finans Danmark, at indikatoren NSFR bør genovervejes indtil ikrafttræden som krav, så ”funding ratio” bliver den obligatoriske indikator frem til ikrafttrædelsen af NSFR.

 

 

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om genopretningsplaner

Høring

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter
og fondsmæglerselskaber I1

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde